வாக்குத்தத்த புதுப்பாடல் – Vaakuthatham seithavar

Deal Score0
Deal Score0

வாக்குத்தத்த புதுப்பாடல் – Vaakuthatham seithavar

Lyrics
வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்குமாறா நேசரவர் – உனக்கு
வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் – என்றும்
வாக்குமாறா நேசரவர்

திரும்பவும் தருவேன் என்கிறார்
இழந்ததைத் தருவேன் என்கிறார்
கலங்காதே திகையாதே
கர்த்தர் உனக்குத் தந்திடுவார்
இழந்ததை எல்லாம் தந்திடுவார்
திரும்பவும் உனக்கு தந்திடுவார்

கண்ணீர் யாவும் துடைத்திடுவார்
துயரங்கள் போக்கிடுவார்
நிந்தைகள் யாவும் நீக்கிடுவார்
அற்புதம் கண்டிடுவாய்

இழந்ததைத் திரும்பவும் பெற்றிடுவாய்
நிரம்பி வழியச் செய்வார்
நன்மைகள் பலவும் செய்திடுவாய்
இயேசுவை உயர்த்திடுவாய்

Vaakuthatham seithavar song lyrics in english


Vaakuthatham seithavar
Vaakumaara Nesaravar – Unakku
Vaakuthatham seithavar – Endrum
Vaakumaara Nesaravar

Thirumbavum Tharuvaen engiraar
Ilanthathai Tharuvaen Engiraar
Kalangathae Thigaiyathae
Karthar unakku Thanthiduvaar
ilanthathai unakku thanthiduvaar
thirumbavum Unakku thanthiduvaar

Kanneer yaavum Thudaithiduvar
Thuyarangal Pokkiduvaar
Ninthaigal yaavum neekiduvaar
Arputham kandiduvai

Ilanthathai thirumbavum petriduvaai
Nirampi valiya seivaar
Nanmaigal balavum seithiduvai
Yesuvai uyarthiduvaai

The One who promised
Is our beloved Lord who does not fail
The One who promised you
Is our beloved Lord who never fails

“I am the Lord who restores”, says He
“I will return what is lost”, says He
Don’t you worry… Don’t you fret…
Lord, the Saviour will provide for you

He will restore all that you lost
He will restore yet again

1. All your tears, the Lord will wipe away
All your sorrows, the Lord will cast away
All your humiliations, the Lord shall take away
A miracle you will witness

2. All that you lost, you will receive anew
The Lord shall fill and make it overflow
Plenty of good deeds you will do
The name of Jesus, you will glorify

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo