ಆಶ್ರಯವು ನೀನೆ – Aashrayavu Neene

Deal Score+1
Deal Score+1

ಆಶ್ರಯವು ನೀನೆ – Aashrayavu Neene

ಆಶ್ರಯವು ನೀನೆ ನಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ
ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ
ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಿರುವವರೆಗು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಕೆಂಡಾಡುವೆ
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿರುವವರೆಗು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಸೇವಿಸುವೆ

೧) ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಾ
ನನಗೆನೇನು ಇದ್ದರು ಏನಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನೀನನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ
|| ಆಶ್ರಯವು ||

೨) ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಮಾಡಲಾರೆ
ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಬಾಳಲಾರೆ
ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ನೀನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವನು
ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನೀನೆ ಯೆಹೋವ ರಘಾ ನೀನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವೆ
|| ಆಶ್ರಯವು ||

Aashreyavu Neene kannada song lyrics in english

Aashreyavu Neene
Naanellige hogali
Nanna aadharavu neenu
Ninnalliye naa baaluve

Ee jeevanadalli usiriruva varegu
Nninnanne kondaduve
Ee lokadalli badukiruva varegu
Ninnanne sevisuve

1. Ninnata devaru yaru illa
Nanna baalalli neene yella
Nanagenenu iddaru enilladiddaru
Ninna preeti badalaagadu
Nanna jotheyaaru bandaru
Kibittu hodaru Neenanna bidalaare

2. Ninnannu bittu yenu maadalare
Ninna maretu baalalaare
Yehova Shamma neene Yehova Nissi neene
Nannannu nadesuvanu
Yehova Shalom neene Yehova Rapha neene
Nannannu santisuve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo