ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ – Adbutha madayya nanna

Deal Score+1
Deal Score+1

ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ – Adbutha madayya nanna

ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
Adbutha madayya nanna Rajyadhalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇರುವೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ
Ninnane nambi Iruvevu Yesayya
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇರುವೆವೂ
Ninne Nambi Iruvevu
ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ
Adbutha Madayya Karunaadalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇರುವೆವು
Ninne Nambiruvevu
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪಾ
Ninna bittu Yaaru Illappa


ನೀನೇ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು
Neene Eanaadharu maadabeku
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ
Nanna Rajyadha Rakshanegaagiye
ನೀನೇ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು
Neene Eanaadharu maadabeku
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ
Nanna Rajyadha Rakshanegaagiye

ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
Neen Helidha Vaaghdhaanavaa Hididhu kondu
ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
Neen Helidha Vaaghdhaanavaa Hididhu kondu
ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna mukavanne noduthiruvevu
ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna mukavanne noduthiruvevu

ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ
Adbutha Madayya karunadalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ
Ninnane nambiruvevu Yesayya
ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
Adbutha madayya nanna Rajyadhalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ಯೇಸಯ್ಯ
Ninnane nambiruvevu yesayya

ನಿಂದನೆಯು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
Nindheyu avamaanavannu sahisikondu
ಆನಂದವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು
Aandavaagi sevemaaduthirvevu
ನಿಂದನೆಯು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
Nindheyu avamaanavannu sahisikondu
ಆನಂದವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು
Aandavaagi sevemaaduthirvevu

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆ ನನ್ನ್ ರಾಜ್ಯವ
Nischayavaagi rakshisuve nann Rajyava
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆ ನನ್ನ್ ರಾಜ್ಯವ
Nischayavaagi rakshisuve nann Rajyava
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna kaigalanne noduthiruvevu
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna kaigalanne noduthiruvevu

ಅಧ್ಬುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
Adbutha madayya karunadalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು
Ninnane nambiruvevu yesayya

ಕರುಣೆ ತೋರಯ್ಯ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ
Karunethoraiyya nanna Rajyada mele
ಜನರೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕು
Janarella Ujeevana Hondhabeku
ದಯೆಯ ತೋರಯ್ಯಾ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ
Dhayeya thorayya nanna naadina mele
ಜನರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು
Janarella rakshanehondhabeku

ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
Neen Helidha vaagdhaanavaa hididhukondu
ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
Neen Helidha vaagdhaanavaa hididhukondu
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna Kaigalanne noduthiruvevu
ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
Ninna Mukavanne noduthiruvevu

ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವೂ
Ninne Nambi Iruvevu
ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ
Adbutha Madayya Karunaadinalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವೂ
Ninne Nambiruvevu
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪಾ
Ninna bittu Yaaru Illappa
ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ
Adbutha madayya kannada nadinalli
ಜನರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು
Janarella sathyavannu thiliyabeku

ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಯ್ಯಾ ನನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
Adbutha madayya nanna nadinalli
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ
Ninnane nambiruvevu Yesayya

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo