அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்-Agilathaium Aaagayaththaium

Deal Score+1
Deal Score+1

அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்
அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்
உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே
ஆண்டவரே நீர் சிருஷ்டித்தீரே
உந்தன் நல்ல கரத்தினாலே

ஆகாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை
சர்வ வல்லவரே கனமகிமைக்கு
பாத்திரரே ஆகாதது என்று
ஏதுமில்லை உம்மால்
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை

Ah Lord God
Ah Lord God, Thou hast made the heavens
And the earth by Thy great power;
Ah Lord God, Thou hast made the heavens
And the earth by Thine outstretched arm.

Nothing is too difficult for Thee,
Nothing is too difficult for Thee;
O, great and mighty God,
Great in power and mighty in deed,
Nothing, nothing, absolutely nothing,
Nothing is too difficult for Thee.

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password