அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும் – Anbarin Nesam Aar Sollalaagum

அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும் – Anbarin Nesam Aar Sollalaagum

பல்லவி

அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்?-அதிசய
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்?

அனுபல்லவி

துன்ப அகோரம் தொடர்ந்திடும் நேரம். – அதிசய

சரணங்கள்

1. இதுவென் சரீரம், இதுவென்றன் ரத்தம்,
எனை நினைத்திடும்படி அருந்துமென்றாரே. – அதிசய

2. பிரிந்திடும் வேளை நெருங்கினதாலே
வருந்தின சீஷர்க்காய் மறுகி நின்றாரே. – அதிசய

3. வியாழனிரவினில் வியாகுலத்தோடே
விளம்பின போதகம் மறந்திடலாமோ? – அதிசய

4. செடியும் கொடியும்போல் சேர்ந்து தம்மோடே
முடிவு பரியந்தம் நிலைப்பீரென்றாரே – அதிசய

5. பக்தர்கட்காகப் பரமனை நோக்கி
மொத்தவும் ஊக்கமாய் வேண்டிக்கொண்டாரே. – அதிசய

Anbarin Nesam Aar Sollalaagum song lyrics in english 

Anbarin Nesam Aar Sollalaagum – Athisaya
Anbarin Nesam Aar Sollalaagum

Thunba Akoram Thodarnthidum Nearam

1.Ithuven Sareeram Ithuventran Raththam
Enai Ninaiththidum Padi Arunthumentraarae

2.Pirinthidum Vealai Nerunginathaalae
Varunthina Sheesharkaai Maruki Nintraarae

3.Viyaalaniravinil Viyaakulaththodae
Vilambina Pothagam Maranthidalaamo

4.Seadiyum Kodiyum Poal Searnthu Thammodae
Mudiuv Pariyantham Nilaippeer Entrarae

5.BaktharKatkaai Paramanai Nokki
Moththavum Ookkamaai Vendikondaarae

தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

ஆதியாகமம் | Genesis: 1: 27

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo