అందరికీ christmas పండుగ – Andhariki Christams Panduga

Deal Score+1
Deal Score+1

అందరికీ christmas పండుగ – Andhariki Christams Panduga

అందరికీ christmas పండుగ
మనసంతా సంతోషం నిండెగ
ప్రతిరోజూ ప్రభు యేసు అండగా
జీవించు క్రీస్తేసే దోవగ
ఇల యేసయ్యా రక్షకునిగా వచెగ
మన పాపములకు విడుదల ఇచేగా
ఇక భయమేమి లేదని చెప్పే గా
ఆ ఇమ్మనుయెలే మన తోడుగా
Happy Christmas merry christmas
ఆనందమే సంతోషమే భువిలోన తన ప్రజలకు సమాధానమే

1.యేసు క్రీస్తు గా కన్యకు పుట్టెను
దూతల సైన్యము స్తోత్రించెను..2
గొర్రెల కాపరులు శిశువును చూచిరి మహిమాపరచుచు తిరిగి వెళ్ళిరి
మనమంతా పాడేదము ఊరంతా చాటెదము
యేసే మార్గమని సువార్త ప్రకటించెదమును

2. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చిరి నక్షత్ర మార్గమున పయనించిరి
శిశువును చూచి సాగిల పడిరి
బంగారు సామ్రని భోలమునిచిరి
హృదయాలను అర్పించేదము
ప్రభు కొరకే జీవించేదము
సర్వలోక నాధుదని జగమంతా చాటేధము

Andhariki Christams Panduga song lyrics in english

Andhariki Christams Panduga
Manasantha santosham nindega
Prathi roju prabhu yesu andaga
Jeevinchu kreesthesu thoduga
Ela yesayya rakshakuniga vacchega
Mana paapamulaku vidudhala ecchega
Eka bhayam emi ledhani cheppega
Aah emmanuel eh mana thodugaa..

Happy Christmas..Merry Christmas (2)
Aanandame santoshame
Bhuvi loNa thana prajalaku samaadaaname (2)

Yesu kreesthuga kanyaku Puttenu…dhoothala synyamu sthothrinchenu
Gorrela kaaparulu shishuvuni choochiri…mahima parachuchu tirigi velliri..
Manamantha paadedhamu ..
Jagamantha chaatedamu..
Yese maargamani …
Suvartha prakatinchedamuu..
“Happy Christmas”

Thoorpu desapu gnaanulu vacchiri..nakshatra maargamuna payaninchiri..
Shishuvuni choochi saagila padiri..bangaaru saambraani bholamu nichiri..
Hrudaayaani arpinchedamuu..
Prabhu korake jeevinchedamuu..
Sarvalokanaadhudani..
Jagamantha chaatedamu..
“Happy Christmas”

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo