ಅಪ್ಪಾ ನಿಮಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ – Appa Nimage Stotra

Deal Score+1
Deal Score+1

ಅಪ್ಪಾ ನಿಮಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ – Appa Nimage Stotra

ಅಪ್ಪಾ ನಿ ಮಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ರಾಜಾ ನಿನಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ

1 ಸಂತೈಸಿದ ದೇವರು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನನ್ನೇಸು ರಾಜ

2 ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ನೀನೇ ತಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ

3 ನನ್ನ ಜೀವವು ನೀನೇ ತಾನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ

Appa Nimage Stotra song Lyrics in English with meaning

Appa Nimage Stotra ( Father i sing hymn of praise for you )
Nanna Raja Nimage Stotra ( My king i sing hymn of praise for you )

1 Santisida Devaru Neenu Ninnane Stutisuvenu
( You have comforted me, i will praise you )
Ninanne stutisuvenu nan Yesu raja
( I will praise you, my King Jesus ) — | Appa Nimage |

2 Nanna margavu neene tane Ninnane Himbalisive
( You are my way, i will follow You )
Ninnane Himbalisuve Nan Yesu Raja
( I will follow You, my King Jesus ) —- | Appa Nimage |

3 Nanna Jeevavu Neene tane Ninnale Jeevisuve
( You are my life, I will live in You )
Ninnale Jeevisuve Ninagaagi Jeevisuve
( I will live in You , I will live for You ) — | Appa Nimage |

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo