அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் – Arpanikindraen Nan Arpanikindraen song lyrics

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் – Arpanikindraen Nan Arpanikindraen song lyrics

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை
நான் நிற்கின்றேன் உம் சமூகத்தில்
தேவா என் ஜீவன் உம் கரத்தில்
என் வாழ்வில் உம் சித்தம்
நிறைவேற நான் வாஞ்சிக்கிறேன்

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

ஏற்றுக் கொள்ளும் என் வாழ்வை தேவ ஜீவ பலியாக
என் கனவுகளும் என் எண்ணங்களும்
உம் கரத்தில் நான் ஒப்புவிக்கின்றேன்

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்
பயன்படுத்தும் என்னை

என் வாழ்க்கை உம் கையில்
நான் உமக்கே சொந்தம்
தருகிறேன் தருகிறேன் என்னையே

Arpanikindraen Nan Arpanikindraen song lyrics in english

Arpanikindraen Nan Arpanikindraen
payanpaduthum ennai
Nan Nirkindraen um samugathil
Dheva en Jeevan um karathil
En vazhvil um sitham
Niraivera naan vanchikiraen

Arpanikindraen Nan Arpanikindraen
payanpaduthum ennai

Yettru Kollum En vazhavai Dheva jeeva baliyaga
En Kanavugalum en ennangalum
Um karathil naan oppuvikindraen

Arpanikindraen
Nan Arpanikindraen payanpaduthum ennai

En vazhkai um kaiyil
Nan umakkae sondham
Tharugiraen tharugiraen ennaiyea

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo