அழகில் சிறந்தவரே – Azhagil Siranthavare Song lyrics

அழகில் சிறந்தவரே – Azhagil Siranthavare Song lyrics

இயேசுவே ……… அழகில் சிறந்தவரே
சாரோனின் ரோஜாவே
சூரியனைப்போல முகம் உள்ளவரே
நான் என்ற ஆலயத்தில் வாரும் ஐயா (என்னை)
பாவம் நீக்கி அழகாக மாற்றுமையா
அழகே ………………. இயேசுவே

நான் செய்த பாவங்கள் சுமந்து
சிலுவையில் அழகை இழந்தார்
நாம் அவரை விரும்பத்தக்க அழகு
இயேசுவுக்கு இல்லாமல் போனது
இரத்தத்தில் மூழ்கிய லீலி மலரே
இது தானே இயேசுவின் நிஜ அழகு
அழகே ………………. இயேசுவே

தேவனின் ரூபமாயிருந்தும்
மனிதனின் சாயலாய் மாறினார்
பாடுகள் சிலுவையில் இருந்தும்
மௌனமாய் யாவையும் சகித்தார்
ஆட்டுக் குட்டியைப்போல சாந்தமானவர்
இது தானே இயேசுவின் நிஜ அழகு
அழகே ………………. இயேசுவே

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo