சிலுவையில் இருந்து இயேசுவின் ஏழு கடைசி வார்த்தைகள் – புனித வெள்ளி

சிலுவையில் இருந்து இயேசுவின் ஏழு கடைசி வார்த்தைகள் – புனித வெள்ளி

இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் அறையப்படுவது கிறிஸ்தவ வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாகும், மேலும் சிலுவையில் அவரது இறுதி வார்த்தைகள் கிறிஸ்தவ இறையியலின் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது. “சிலுவையின் வாசகங்கள்” என்றும் அழைக்கப்படும் இயேசுவின் ஏழு கடைசி வார்த்தைகள், அவரது இறுதி தருணங்களையும் அவரது தியாகத்தின் அர்த்தத்தையும் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. இயேசு சிலுவையில் தொங்கியபடி கூறிய இந்த சக்திவாய்ந்த கூற்றுகள், அவருடைய விசுவாசம், அன்பு, மனிதநேயம் ஆகியவற்றின் சான்றாகும்.

இயேசுவின் கடைசி ஏழு வார்த்தைகளில் முதல் வார்த்தை “அப்பா, இவர்களை மன்னியுங்கள், தாங்கள் செய்வது என்னவென்று அவர்களுக்குத் தெரியாது.” இந்தக் கூற்று இயேசுவின் அன்பு மற்றும் மன்னிப்பின் ஆழத்தை காட்டுகிறது, கடுமையான துன்பங்களை எதிர்கொண்டாலும். அவர் அநியாயமாக சிலுவையில் அறையப்பட்டாலும், தம்மைக் காட்டிக் கொடுத்தவர்களை மன்னிக்கும் திறன் இயேசுவுக்கு இன்னும் இருந்தது.

இரண்டாவது கூற்று “உண்மையாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், இன்று நீங்கள் என்னுடன் சொர்க்கத்தில் இருப்பீர்கள்.” இந்த வார்த்தைகள் இயேசுவுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்ட குற்றவாளிகளில் ஒருவரிடம் பேசப்பட்டது. இந்த அறிக்கை இயேசுவின் இரக்கத்தையும், சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாகக் கருதப்பட்டவர்களுக்கும் மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான விருப்பத்தையும் நிரூபிக்கிறது.

மூன்றாவது கூற்று “பெண்ணே, இதோ உன் மகனே, மகனே, இதோ உன் தாயைப் பார்.” இந்த அறிக்கை இயேசுவின் தாயான மரியாளிடமும் அவருடைய சீடர்களில் ஒருவரிடமும் பேசப்பட்டது. இந்த அறிக்கை, தான் நேசித்தவர்களின் நலனில் இயேசுவின் அக்கறையையும், தம்முடைய மரணத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும் அவருடைய விருப்பத்தையும் காட்டுகிறது.

நான்காவது கூற்று “என் கடவுளே, என் கடவுளே, ஏன் என்னைக் கைவிட்டாய்?” இந்த அறிக்கை பல்வேறு வழிகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது பொதுவாக இயேசுவின் வேதனை மற்றும் கைவிடப்பட்ட உணர்வின் வெளிப்பாடாகக் காணப்படுகிறது. இந்த அறிக்கை இயேசுவின் மனிதநேயத்தையும், மனித உணர்வுகளின் முழு அளவையும் அனுபவிக்கும் அவரது விருப்பத்தையும் காட்டுகிறது.

ஐந்தாவது கூற்று “எனக்கு தாகமாக உள்ளது.” இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டபோது அவர் அனுபவித்த உடல் ரீதியான துன்பங்களையும் தாகத்தையும் எளிமையாக வெளிப்படுத்துகிறது இந்த அறிக்கை. இந்த அறிக்கை இயேசு செய்த தியாகத்தின் மனித விலையை நினைவூட்டுகிறது.

ஆறாவது கூற்று “முடிந்தது.” இந்த அறிக்கை பெரும்பாலும் பூமியில் இயேசுவின் பணியை முடித்ததற்கான அறிவிப்பாக விளக்கப்படுகிறது. இந்த அறிக்கை இயேசு தனது தலைவிதியை ஏற்றுக்கொண்டதையும் கடவுளின் விருப்பத்திற்கு அடிபணிவதற்கு அவர் தயாராக இருப்பதையும் காட்டுகிறது.

ஏழாவது மற்றும் இறுதி அறிக்கை “அப்பா, உங்கள் கைகளில் நான் என் ஆவியை ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்.” இந்தக் கூற்று, இயேசுவின் கடவுள் நம்பிக்கையையும், தன் வாழ்க்கையைக் கடவுளின் கைகளில் ஒப்படைக்க அவர் தயாராக இருப்பதையும் காட்டுகிறது. இந்த அறிக்கை, இயேசுவின் நம்பிக்கை மற்றும் மரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையில் அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் சக்திவாய்ந்த உறுதிமொழியாகும்.

முடிவில், இயேசு சிலுவையில் பேசிய கடைசி ஏழு வார்த்தைகள் அவருடைய மனிதநேயத்திற்கும், விசுவாசத்திற்கும், அன்பிற்கும் சான்றாகும். இந்த அறிக்கைகள் அவரது தியாகத்தின் அர்த்தத்தையும் அவரது மரணத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன. கிறிஸ்தவர்களுக்கு, இந்த வார்த்தைகள் கடவுளின் அன்பின் ஆழத்தையும் மன்னிக்கும் சக்தியையும் நினைவூட்டுகின்றன.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo