ఇమ్మానుయేలు దేవుడా – Immaanuyelu Devudaa song lyrics

ఇమ్మానుయేలు దేవుడా – Immaanuyelu Devudaa song lyrics

ఇమ్మానుయేలు దేవుడా – మము కన్న దేవుడా (2)
ఇస్సాకు దేవుడా ఇశ్రాయేలు దేవుడా (4)
మాతో ఉండగ వచ్చిన మరియ తనయుడా (2)
లాలి లాలి లాలమ్మ లాలి (2)

మా పాపము బాపి పరమును మము చేర్చగ
దివిని విడిచి భువికి దిగిన దైవ తనయుడా (2) ||ఇస్సాకు||

అశాంతిని తొలగించి శాంతిని నెలకొల్పగ
ప్రేమ రూపివై వెలసిన బాల యేసువా (2) ||ఇస్సాకు||

Immaanuyelu Devudaa song lyrics in english

Immaanuyelu Devudaa – Mamu Kanna Devudaa (2)
Issaaku Devudaa Ishraayelu Devudaa (4)
Maatho Undaga Vachina Mariya Thanayudaa (2)
Laali Laali Laalamma Laali (2)

Maa Paapamu Baapi Paramunu Mamu Cherchaga
Divini Vidichi Bhuviki Digina Daiva Thanayudaa (2) ||Issaaku||

Ashaanthini Tholaginchi Shaanthini Nelakolpaga
Prema Roopivai Velasina Baala Yesuvaa (2) ||Issaaku||

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo