எங்கள் நடுவிலே உலாவும் – Engal Naduvilae song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

எங்கள் நடுவிலே உலாவும் – Engal Naduvilae song lyrics

எங்கள் நடுவிலே உலாவும் தெய்வமே
உம்மை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம்
எங்களோடு வாசம் செய்திட
எங்கள் இதயத்தை தருகிறோம்

எங்களோடு தங்கிடும்
எங்களோடு வாசம் செய்யும்

அல்லேலூயா – 3 ஓசன்னா

1. சேரக்கூடாத ஒளியில் என்றுமே
வாசம் செய்திடும் தூயவரே
சிங்காசனம் அமைக்கிறோம்
வந்து அமர்ந்திட‌ அழைக்கிறோம்

2. முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கிடும்‌
தூய நாமத்தை உடையவரே
உம்மை நாங்கள் பணிகிறோம்
பலிபீடம் அமைக்கிறோம்

3. நீர் பரிசுத்தர் நீரே பரிசுத்தர்
பரலோகத்தில் வசிப்பவரே
உந்தன் ராஜியம் அமைத்திட
உம்மை வருந்தி அழைக்கிறோம்

Engal Naduvilae song lyrics in english

Engal naduvilae ulavum deivamae
Ummai nangal varaverkirom
Eengalodu vasam seithida
Eengal idayathai tharugiro

Engalodu thangidum
Engalodu vasam seiyoum

Alleluia – 3 Osana

1. Serakudatha oliyil yendrumae
Vasam seithidum thuyavarae
Singasanam amikirom
Vandu amarthida alaikirom

2. Mullanalgal yavoum mudangidum
Thuya namathai udaiyavarae
Ummai nangal panigirom
Balipedam amaikirom

3. Neer parisuthar neerae parisuthar
Paralogathil vasipavarae
Undan rajiyam amaithida
Ummai varundi allaikirom

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo