என்ன என் ஆனந்தம் – Enna En Aanandham

என்ன என் ஆனந்தம் – Enna En Aanandham

பல்லவி

என்ன என் ஆனந்தம் ! என்ன என் ஆனந்தம் !
சொல்லக் கூடாதே
மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம்
மன்னித்து விட்டாரே.

சரணங்கள்

1. கூடுவோம் , ஆடுவோம் , பாடுவோம் , நன்றாய்
மகிழ் கொண்டாடுவோம் ;
நாடியே நம்மைத் தேடியே வந்த
நாதனைப் போற்றிடுவோம்.

2. பாவங்கள் , சாபங்கள் , கோபங்கள் எல்லாம்
பரிகரித்தாரே ;
தேவாதி தேவன் என் உள்ளத்தில் வந்து
தேற்றியே விட்டாரே.

3. அட்சயன் பட்சமாய் இரட்சிப்பை எங்களுக்கு ,
அருளினதாலே ,
நிச்சயம் சுவாமியைப் பற்றியே சாட்சி
பகர வேண்டியதே.

4. வெண்ணங்கி பொன்முடி வாத்தியம் மேல் வீட்டில்
ஜெயக் கொடியுடனே ,
மண்ணுலகில் வந்து விண்ணுலகில் சென்ற
மன்னனைத் தோத்தரிப்போம்.

Enna En Aanandham song lyrics in English 

Enna En Aanandham Enna En Aanandham
Sollakudathae
Mannan Kiristhu En Paavaththai Ellam
Mannithu Vittarae

1.Kooduvom Aaduvom Paaduvom Nantraai
Magil Kondaduvom
Naadiyae Nammai Theadiyae Vantha
Naathanai Pottriduvom

2.Paavangal Saabangal Kobangal Ellam
Parkariththarae
Devathi Devan En Ullathil Vanthu
Theattriyae Vittarae

3.Atchayan Patchamaai Ratchippai Enkalukku
Arulinathalae
Nitchayam Swamiyai Pattriyae Saatchi
Pagara Vendiyathae

4.Vennangi Ponmudi Vaathiyam Mael veettil
Jeya kodiyudanae
Mannulagil Vanthu Vinnulugail Sentra
Mannanai Thoththarippom

அப்படியே ஆதாம் சகலவித நாட்டுமிருகங்களுக்கும், ஆகாயத்துப் பறவைகளுக்கும், சகலவிதக் காட்டுமிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான்; ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை.

And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 20

https://www.instagram.com/p/BQyvso4gMe3/

Enna En Aanantham – என்ன என் ஆனந்தம்

2 Comments

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo