என்னை வாழ வைத்ததும் – Ennai Vazha Vaithadhum

Deal Score+1
Deal Score+1

என்னை வாழ வைத்ததும் – Ennai Vazha Vaithadhum

என்னை வாழ வைத்ததும் கிருபையப்பா
என்னை காத்து கொண்டதும் கிருபையப்பா

பூமிக்கு வானம் உயரமாம்
உம் கிருபை என்மேல் பெரிதையா
நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும்
என்மேல் வாய்த்த கிருபையே

நீர்தானே நீர்தானே என்னை
உயர்த்தி வைத்ததும் நீர்தானே
நீர்தானே நீர்தானே என்னை
தெரிந்து கொண்டதும் நீர்தானே

என் கால்கள் சருக்கும்போதெல்லாம்
உம் கிருபை என்னை தங்கியதே
உம் உருக்கமும் இரக்கமும் சாந்தமும்
என்மேல் வாய்த்த கிருபையே

உம் கண்களில் எனக்கு கிருபையே
என் பிராணனை காத்தும் கிருபையே
நான் பிழைக்கும்படிக்கு கிருபையே
என்மேல் வாய்த்த கிருபையே

என் பெலவீனத்தில் உம் கிருபையே
என்றென்றும் எனக்கு போதுமே
என் வாழ்நாளெல்லாம் என்னை தேற்றியது
என் மேல் வாய்த்த கிருபையே

Ennai Vazha Vaithadhum song lyrics in english

Ennai Vazha Vaithadhum Kirubaiyappa
Ennai Kathu Kondadhum Kirubaiyappa

Boomikku Vanam Uyarmam
Um Kirubai Enmel Peridhaiya
Naan Nirpadhum Nirmoolamagadhadhum
Enmel Vaitha Kirubaiyaa

Neerdhaanay Neerdhaanay Ennai
Uyarthi Vaithadhum Neerdhaanay
Neerdhaanay Neerdhaanay Ennai
Therindhu Kondadhum Neerdhaanay

En Kalgal Sarukkumbodhellam
Um Kirubai Ennai Thangiyadhay
Um Urukkamum Irakkamum Sandhamum
Enmel Vaitha Kirubaiyae

Um Kangalil Enakku Kirubaiyaa
En Prananai Kathadhum Kirubaiyaa
Naan Pizhaikkumbadikku Um Kirubaiyaa
Enmel Vaitha Kirubaiyae

En Belaveenathil Um Kirubaiyaa
Endrendrum Enakku Podhumay
En Vazhnaalellam Ennai Thetriyadhu
Enmel Vaitha Kirubaiyae

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo