எப்பத்தா திறக்கப்படுவதாக -Ephphatha Thirakka paduvathaka

Deal Score0
Deal Score0

எப்பத்தா திறக்கப்படுவதாக – 4

வானம் திறந்து தெய்வம் பேசணும்
வாசல்கள் எல்லாம் இன்றே திறக்கணும்

எப்பத்தா திறக்கப்படுவதாக – 4

1. திறந்த வாசலை உன் முன்னே வைத்தேன்
என்று சொன்னவரே
ஒருவரும் பூட்டக்கூடா வாசல்கள் திறப்பேன்
என்று உரைத்தவரே
தாவீதின் திறவுகோலைத் தோளின்மேல் வைத்து & 2
திறக்கச் செய்பவரே என் வாசல்கள்
திறக்கச் செய்பவரே

2. ஆபிரகாமும் சாராளும் ஈசாக்கைப் பெறவே
கர்ப்பத்தைத் திறக்கலையோ…
அன்னாளின் கண்ணீர்க்கு சாமுவேல் தந்து
தீர்க்கனாய் எழுப்பலையோ…
இல்லாதவைகளை இருப்பவைப்போல &2
அழைத்துத் தந்தருளும் என் வாழ்விலே
உருவாக்கித் தந்தருளும்

கூடுதல் சரணங்கள்
3. எலியாவின் ஜெபம் கேட்டு அக்கினி இறக்க
வானங்கள் திறக்கலையோ!
கையளவு மேகத்தால் பெருமழை பொழிய
அற்புதம் செய்யலையோ!
என் தேசம் எங்கிலும் எழுப்புதல் மழையை & 2
கிருபையாய் பொழிந்தருளும் என் இயேசுவே
கிருபையாய் பொழிந்தருளும்…

4. செவிடரும் ஊமையும் கட்டுகள் உடைந்து
அற்புதம் பெறவில்லையோ
குருடரின் கண்களும் உம் கரம் படவே
பார்வை பெறவில்லையோ..
ஏழை என் பெலவீனம் இக்கணம் நீங்கிட & 2
அற்புதம் செய்தருளும் என் இயேசுவே
அற்புதம் செய்தருளும்

Ephphatha Thirakka paduvathaka
Ephphatha Thirakka Paduvathaka -2

Vaanam Thiranthu deivam pesanum
Vaasalkal Ellam Intru Thirakkanum- Ephphatha

Thirantha vaasalai Unmunne
vaithen entru sonnavarae
oruvarum poottakooda vasalkalai
Thirapean entru uraithavare
Thaveethin thiravukolai
Tholin meal vaithu-2
Thiraka seibavare
en vaasalkal
Thiraka seibavare- Ephphatha

Abirahamum saralum
Eesakai perave karpathai thirakalaiyo
Annalin kanneerku
samuvel thanthu
Theerkanaai Ezhupalaiyo
illathavaikalai irupathai pola-2
Alazithu thantharulum
en vaalivilae uruvakki
Thantharulum

Vaanam Thiranthu pesanum
Vaasalgal ellam intru thiraknum- Ephphatha

Eppaththaa Thirakkappaduvathaaka-4
Vaanam Thiranthu Deivam Pesanum
Vaasalgal Ellam Indrae Thirakkanum
Eppaththaa Thirakkappaduvathaaka-2

1.Thirantha Vaasalai
Un Munnae Vaithaen
Endru Sonnavarae…
Oruvarum Poottakkooda
Vaasalgal Thirappaen
Endru Uraiththavarae

Thaaveethin Thiravugolai
Tholin Mel Vaiththu-2
Thirakka Seibavarae
En Vaasalkal Thirakka Seibavarae

Eppaththaa Thirakkappaduvathaaka-2

2.Abrahamum Saaraalum
Eesaakkai Peravae
Karppaththai Thirakkalaiyo
Annaalin Kanneerkku
Samuvel thanthu
Theerkkanaai Ezhuppalaiyo

Illaathavaikalai Iruppavai Pola-2
Azhaiththu Thantharulum
En Vaazhvile Azhaiththu Thantharulum

Vaanam Thiranthu Deivam Pesanum
Vaasalgal Ellam Indrae Thirakkanum
Eppaththaa Thirakkappaduvathaaka-4

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
Logo
Register New Account
Reset Password
Accept for latest songs and bible messages
Dismiss
Allow Notifications