குணம் இங்கித வடிவாய் – Gunam Ingeetha Vadivaai

Deal Score+3
Deal Score+3

குணம் இங்கித வடிவாய் – Gunam Ingeetha Vadivaai

பல்லவி

குணம் இங்கித வடிவாய் உயர் கோவே, யேசு தேவே,
மணம் இங்கதி வளமாய் உற வருவீர், மேசியாவே.

சரணங்கள்

1. மன்றல் செய்து மனை புது மண
வாளனோ டவ னேரும்
தன் துணையான மங்கையும் இங்கே
தழைக்க அருள் தாரும். – குணம்

2. ஆதி மானிடற் கான ஓர் துணை
அன்றமைத்த நற் போதனை,
தீதற இணையாம் இவர்க் கருள்
செய்குவீர், எங்கள் நாதனே. – குணம்

3. தொன்று கானாவின் மன்றல் ஓங்கிடத்
தோன்றிய தயாபரனே,
இன்று மன்றல் சிறந்திட அருள்
ஈந்திடும், க்ருபா கரனே. – குணம்

4. பண்பதில் அவ லேசமும் குறை
பாடில்லாத தெய்வீகனே,
நண்பதில் இரு பேரும் வாழ்ந்திட
நண்ணும், மா திரி யேகனே. – குணம்

5. உற்ற நல் உற வோடும் எங்கள்
உரிமை ஆனவர் யாரும்
பற்றதாய் உறு பக்தியோடும்மைப்
பாட நல் மனம் தாரும். – குணம்.

Gunam Ingeetha Vadivaai song lyrics in english 

Gunam Ingeetha Vadivaai Uyar Kovae, Yesu Deve
Manam Ingeetha Valamaai Ura varuveer, measiyavae

1.Mantral seithu manai puthu mana
vaalano dava nearum
Than Thunaiyaana Mangaiyum Ingae
Thazhaikka Arul Thaarum – Gunam

2. Aathi Maanidar Kaana Oor thunai
Antramaitha Nar pithothanai
Theethara Inaiyaam Evarkarul
Seiguveer, Engal Naathanae – Gunam

3. Thontru Gaanaavin Mantral oongida
Thontriya Thayaabaranae
Intru Mantral Siranthida Arul
Eenthidum Kiruba karanae – Gunam

4.Panpathil Ava leasamum Kurai
paadillatha Deiveeganae
Nanbathil Iru pearum Vaazhnthida
Nannum Maathiri yeganae- Gunam

5.Uttra Nal ura vodum Engal
urimai Aanavar Yaarum
pattrathaai uru bakthiyodummai
Paada nal manam thaarum – Gunam

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo