ஜெபம் மறவாதே நேசனே – Jebam Marvathe Nesanae Lyrics

ஜெபம் மறவாதே நேசனே – Jebam Marvathe Nesanae Lyrics

பல்லவி

ஜெபம் மறவாதே நேசனே-எக்காலமும் நீ!

சரணங்கள்

1. ஜெபம் பரமனுடன் பேச்சு;
தேவை யெல்லாம் அத்தாலாச்சு;
தப விசுவாசி மூச்சு;
தகாதெலாம் அத்தால் போச்சு. – ஜெப

2. அம்பரன் கற்பனை நோக்கு;
அவர தருமை வாக்கு;
நம்பிச் சந்தேகம் போக்கு;
நலம் வரத் தீமை நீக்கு. – ஜெப

3. பேயை ஜெபத்தோடு வென்ற,
பிரிய நாமமுங் கொண்ட,
நேய சுதன்தனைத் தந்த,
நின் மலனுக்கே யுகந்த. – ஜெப

4. விசுவாச நேசத்தோடு
மிகும் பக்தியோடு நாடு;
நிச்சயமாய் பரனைத் தேடு;
நேர்மையுடனே ஓடு. – ஜெப

5. பகலுடன் இரவிலும்,
பணிவுடன் குறைவிலும்,
திகிலிலும் மகிழ்விலும்,
செல்வம் வறுமையிலும். – ஜெப

6. தேவ அரசாட்சிக்காக
ஜெபி, உன்றன் குறைபோக,
ஆவலுடன் பிறர்க்காக
அன்புடன் ஜெபிப்பாயாக. – ஜெப

Jebam Marvathe Nesanae Lyrics in English

Jebam Marvathe Nesanae Ekkaalamum Nee

1.Jebam Paramudan Peachu
Devai Ellaam Aththaalatchu
Thaba Visuvaasi Moochu
Thagaathellaam Aththaal Pochu

2.Ambaran Karpanai Nokku
Avaratharumai Vaakku
Nambi Santhegam Pokku
Nalam Vara Theemai Neekku

3.Peayai Jebaththodu Ventra
Piriya Naamamum Konda
Neaya Suthan Thanai Thantha
Nin Malanukkae Yugantha

4.Visuvaasa Neasathodu
Migum Bakthiyodu Naadu
Nitchayamaai Paranai Theadu
Nearmaiyudanae Oodu

5.Pagaludan Eravilum
Panivudan Kuraivilum
Thigililum Magilvilum
Selvam Varumaiyilum

6.Deva Arasaarchikkaga
Jebi Untran Kuraipoga
Aavaludan Pirarkkaaga
Anbudan Jebipaayaga

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo