జోలపాడనా ప్రభు – Jola paadana Prabhu

Deal Score+2
Deal Score+2

జోలపాడనా ప్రభు – Jola paadana Prabhu

పరము వీడిన – పావనాత్ముడా
భూలోకమందున – ఎకైక దేవుడా

జోలపాడనా…ప్రభు – లాలిపాడనా…
నిన్నెటుల వేడను – ఓ దైవ తనయుడా ||పరము||

1.పురుషునెరుగని కన్యక గర్భం
పవిత్ర పరచిన మరియ తనయుడా ||జోల||

2.దూత తెలిపిన వార్తలన్నియు
యథార్ధమేనని నిన్ను గాంచి ||జోల||

3.చీకటి తెరలన్ తొలగించుటకై
వెలుగు రేఖవై వచ్చిన నీకు ||జోల||

Jola paadana Prabhu song lyrics in english

Paramu veedina paavanathmuda
Bhooloka manduna ekaika devuda ||2||
Jola paadana Prabhu laali paadana ||2||
Ninnetula vedanu O daiva thanayuda||2||
||Paramu||

Purushunerugani kanyaka gharbham ||2||
Pavitra parachina mariya thanayuda ||2||
||Jola||

Dootha thelpina varthalanniyu ||2||
Yadhardhamenani ninnu gaanchi ||2||
||Jola||

Cheekati theralan tholaginchutakai ||2||
Velugu rekhavai vachina neeku ||2||
||Paramu||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo