காலையிலும் துதி செய் – Kalaiyilum Thuthi sei

Deal Score+1
Deal Score+1

காலையிலும் துதி செய் – Kalaiyilum Thuthi sei

காலையிலும் துதி செய்
மாலையிலும் துதி செய் – 2 இயேசுவையே துதி செய்
உன் சுவாசம் உள்ளவரை செய் – 2

அல்லேலூயா ஆமென் (4)

வாழ்வினிலும் துதி செய்
தாழ்வினிலும் துதி செய் – 2
கர்த்தரையே துதி செய்
உன்னை காப்பவரை துதி செய் – 2

அல்லேலூயா ஆமென் (4)

இன்பத்திலும் துதி செய்
துன்பத்திலும் துதி செய் – 2
தேவனையே துதி செய்
உன்னை காண்பவரை துதி செய் – 2

அல்லேலூயா ஆமென் (4)

ஆண்டவரை துதி செய் (இயேசு)
சிருஷ்டிகரை துதி செய் – 2
துணையாளரையே துதி செய்
மீண்டும் வருபவரை துதி செய் – 2

அல்லேலூயா ஆமென் (4)

Kalaiyilum Thuthi sei song lyrics in english

Kalaiyilum Thuthi sei
malaiyilum Thuthi sei -2 yesuvaiyae thuthi sei
Un Swasam ullavarai sei -2

Alleluya Amen-4

Vaalvinilum Thuthi sei
Thaazhvinilum Thuthi sei -2
Kartharaiyae Thuthi sei
Unnai Kaapavarae Thuthi sei -2

Alleluya Amen-4

Aandavarai Thuthi sei (Yesu)
Shirustikarai Thuthi sei -2
Thunaiyalaraiyae Thuthi sei
Meendum Varubavarai Thuthi sei -2

Alleluya Amen-4

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo