కనురెప్ప పాటైన – Kanureppa Pataina

Deal Score0
Deal Score0

కనురెప్ప పాటైన – Kanureppa Pataina

కనురెప్ప పాటైన కను మూయలేదు – ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ
నిరుపేద స్థితిలోను నను దాటిపోలేదు – ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ (2)
పగలూ రేయి పలకరిస్తోంది
పరమును విడిచి నను వరియించింది (2)
కలవరిస్తోంది ప్రేమా
ప్రాణమిచ్చిన కలువరి ప్రేమ ||కనురెప్ప||

ప్రేమ చేతిలో నను చెక్కుకున్నది
ప్రేమ రూపుతో నను మార్చియున్నది (2)
ప్రేమను మించిన దైవం లేదని
ప్రేమను కలిగి జీవించమని (2)
ఎదురు చూస్తోంది ప్రేమా
కలవరిస్తోంది క్రీస్తు ప్రేమ ||కనురెప్ప||

ప్రేమ లోగిలికి నను పిలుచుచున్నది
ప్రేమ కౌగిలిలో బంధించుచున్నది (2)
ప్రేమకు ప్రేమే తోడవుతుందని
ప్రేమకు సాటి లేనే లేదని (2)
పరవశిస్తోంది ప్రేమా
కలవరిస్తోంది క్రీస్తు ప్రేమ ||కనురెప్ప||

Kanureppa Pataina song Lyrics in English

Kanureppa Paataina Kanu Mooyaledu Prema Prema
Nirupeda Sthithilonu Nanu Daatipoledu Prema Prema
Pagalu Reyi Palakaristhondi
Paramunu Vidichi Nanu Variyinchindi (2)
Kalavaristhondi Premaa
Praanamichchina Kaluvari Prema ||Kanureppa||

Prema Chethilo Nanu Chekkukunnadi
Prema Rooputho Nanu Maarchiyunnadi (2)
Premanu Minchina Daivam Ledani
Premanu Kaligi Jeevinchamani (2)
Eduru Choosthondi Premaa
Kalavaristhondi Kreesthu Prema ||Kanureppa||

Prema Logiliki Nanu Piluchuchunnadi
Prema Kougililo Bandhinchuchunnadi (2)
Premaku Preme Thodavuthundani
Premaku Saati Lene Ledani (2)
Paravashisthondi Premaa
Kalavaristhondi Kreesthu Prema ||Kanureppa||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo