குறைவில்லப்பா -Kuraivillappa

Deal Score+1
Deal Score+1

குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா
குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா

மாதந்தோறும் புதுக்கனிகள்
தரச்செய்து மகிழ்கின்றீர்
மாதந்தோறும் புதுக்கனிகள்
தரச்செய்து மகிழ்கின்றீர்
என் கனிகள் கெடுவதில்லை
இலைகள் உதிர்வதில்லை
என் கனிகள் கெடுவதில்லை
இலைகள் உதிர்வதில்லை

வெண்கலவில்லும் என் புயங்களால்
வளையும்படி செய்கிறீர்
வெண்கலவில்லும் என் புயங்களால்
வளையும்படி செய்கிறீர்
என்கைகளை யுத்தத்திற்காய்
நன்றாய் பழக்குகின்றீர்
என்கைகளை யுத்தத்திற்காய்
நன்றாய் பழக்குகின்றீர்

உம் இரட்சிப்பின் கேடகத்தை
எனக்குத் தந்தீரய்யா
உம் இரட்சிப்பின் கேடகத்தை
எனக்குத் தந்தீரய்யா
உம்முடைய வலதுகரம்
என்னைத் தாங்குதைய்யா
உம்முடைய வலதுகரம்
என்னைத் தாங்குதைய்யா

குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா
குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   Accept for latest songs and bible messages
   Dismiss
   Allow Notifications