నా జీవిత భాగస్వా – Naa Jeevitha Bhaagaswaamy

Deal Score+1
Deal Score+1

నా జీవిత భాగస్వా – Naa Jeevitha Bhaagaswaamy

NAA JEEVITHA BHAAGASWAAMY – NAA PRIYA YESU SWAAMY
నా జీవిత భాగస్వామి – నా ప్రియ యేసు స్వామి
NAA JEEVITHA BHAAGASWAAMY – PRIYA VARUDA YESU SWAAMY
నా జీవిత భాగస్వామి – ప్రియ వరుడా యేసు స్వామి

YESAYYA NAA STUTHI PAATHRUDA – YESAYYA NAA GHANANEEYUDAA
యేసయ్యా నా స్తుతి పాత్రుడా – యేసయ్యా నా ఘననీయుడా
YESAYYA NAA MAHANEEYUDAA – YESAYYA NAA AARADHYUDAA
యేసయ్యా నా మహనీయుడా – యేసయ్యా నా ఆరాధ్యుడా (2)

1.ARACHETHILO CHEKKAAVU – NEE SWAASATHO NIMPAAVU
అరచేతిలో చెక్కావు – నీ శ్వాసతో నింపావు
JEEVAATHMAGA NANU CHESI SRUSTINCHAAVU
జీవాత్మగ నను చేసి సృష్టించావు(2)

PRATHIGA NEEKEMIVVAGALANESAYA
ప్రతిగా నీకేమివ్వగలనేసయ్యా
NAA SAMASTHAMUTHO AARADINTHUNU
నా సమస్తముతో ఆరాధింతును (2)

YESAYYA NAA STUTHI PAATHRUDA – YESAYYA NAA GHANANEEYUDAA
యేసయ్యా నా స్తుతి పాత్రుడా – యేసయ్యా నా ఘననీయుడా
YESAYYA NAA MAHANEEYUDAA – YESAYYA NAA AARADHYUDAA
యేసయ్యా నా మహనీయుడా – యేసయ్యా నా ఆరాధ్యుడా (2)

2.AMITHAMUGA PREMINCHI – PRAANAMUNE ARPINCHI
అమితముగా ప్రేమించి – ప్రాణమునే అర్పించి
NEE VADHUVUGA NANNU SWEEKARINCHAAVU
నీ వధువుగా నన్ను స్వీకరించావు (2)

NEE RUNAMELA THEERCHAGALANESAYYA
నీ ఋణమెలా తీర్చగలనేసయ్యా
NAA JEEVITHAMUTHO AARADHINTHUNU
నా జీవితముతో ఆరాధింతును (2)

YESAYYA NAA STUTHI PAATHRUDA – YESAYYA NAA GHANANEEYUDAA
యేసయ్యా నా స్తుతి పాత్రుడా – యేసయ్యా నా ఘననీయుడా
YESAYYA NAA MAHANEEYUDAA – YESAYYA NAA AARADHYUDAA
యేసయ్యా నా మహనీయుడా – యేసయ్యా నా ఆరాధ్యుడా (2)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo