నా శైలమా నా కేడెమా – Naa sailamaa naa kedemaa

Benny Joshua
Deal Score+1
Deal Score+1

నా శైలమా నా కేడెమా – Naa sailamaa naa kedemaa

పల్లవి:నా శైలమా నా కేడెమా నా సర్వం నీవే నా దైవమా//2//
నీ రక్తమే పరమౌషధం
నీ రెక్కలే నాకాశ్రయం//2//
యెహోవా రాఫా స్వస్తపరచును//2//
// నా శైలమా//
చరణం:ఆత్మ ప్రాణము శరీరముల్
బలహీనమైన వేళలందున//2//
నీ శక్తినొసగి నను స్వస్థపరచు//2//
అద్భుత హస్తము నీదే సుమా//2//
//నీ రక్తమే//
చరణం: మనసు కృంగిన వేళలో
మమతలు చెదిరిన సమయములో//2//
నా వెన్ను తట్టి నను ధైర్యపరచే//2//
పరమ మిత్రుడు నా దైవమే//2//
//నా శైలమా//

Naa sailamaa naa kedemaa song lyrics in english

Naa sailamaa naa kedemaa naa sarvam neeve naa daivamaa//2//
Nee rakthame pamoushadham
Nee rekkale naakaasrayam//2//
Yehova raaphaa swasthaparachunu//2//
//Naa sailama//
1.Aathma praanamu sareeramul
Balaheenamaina valalanduna//2//
Nee Shakthinosagi
nanu swasthaparachu//2//
Adbhutha hasthamu neede sumaa//2//
//Naa sailama//
2.Manasu krungina velalo
Mamathalu chedarina samayamulo//2//
Naa vennu thatti
nanu dhairyaparache//2//
Parama mitrudu naa daivame//2//
//Naa sailama//

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo