నా యేసునాధ నీవే – Naa Yesu Naadha Neeve

Deal Score+1
Deal Score+1

నా యేసునాధ నీవే – Naa Yesu Naadha Neeve

నా యేసునాధ నీవే – నా ప్రాణ దాత నీవే
నీ ప్రేమ చాలు నాకు
నా దాగుచోటు నీవే యేసయ్య
నా జీవితాంతము నిన్నే స్తుతింతును
నే బ్రతుకుదినములు నిన్నే స్మరింతును
ఏ రీతి పాడనూ – నీ ప్రేమ గీతము
ఏనాడు వీడనీ – నీ స్నేహ బంధము
నా యేసునాధ నీవే – నా ప్రాణ దాత నీవే
నీ ప్రేమ చాలు నాకు
నా దాగుచోటు నీవే యేసయ్య
నా దాగుచోటు నీవే యేసయ్య

1. ప్రభు యేసు దైవమా – చిరకాల స్నేహమా
నీలో నిరీక్షణే – బలమైనదీ
ప్రియమార నీ స్వరం – వినిపించు ఈ క్షణం
నీ జీవవాక్యమే – వెలుగైనదీ
నీ సన్నిధానమే – సంతోష గానమై
నీ నామ ధ్యానమే – సీయోను మార్గమై
భయపడను నేనిక – నీ ప్రేమ సాక్షిగా
గానమై – రాగమై
అనుదినము నిన్నే – ఆరాధింతును
కలకాలం నీలో – ఆనందింతును

2. కొనియాడి పాడనా – మనసార వేడనా
నీ ప్రేమ మాటలే – విలువైనవీ
ఎనలేని బాటలో – వెనువెంట తోడుగా
నా యందు నీ కృప – ఘనమైనదీ
నా నీతి సూర్యుడా – నీ ప్రేమ శాశ్వతం
నా జీవ యాత్రలో – నీవేగ ఆశ్రయం
నీ పాద సేవయే – నాలోని ఆశగా
ప్రాణమా – జీవమా
అనుదినము నిన్నే – ఆరాధింతును
కలకాలం నీలో – ఆనందింతును

Naa Yesu Naadha Neeve song lyrics in english

Naa Yesu Naadha Neeve – Naa Praana Daata Neeve
Nee Prema Chalu Naaku
Naa Daagu Chotu Neeve Yesayya
Naa Jeevinthaanthamu Ninne Sthuthinthunu
Ne Bratuku Dinamulu Ninne Smarinthunu
Ye Reethi Paadanu Nee Prema Geethamu
Yenaadu Veedani Nee Sneha Bandhamu
Naa Yesu Naadha Neeve – Naa Praana Daata Neeve
Nee Prema Chalu Naaku
Naa Daagu Chotu Neeve Yesayya

1. Prabhu Yesu Daivamaa – Chirakaala Snehamaa
Neelo Nireekshane – Balamainadi
Priyamaara Nee Swaram – Vinipinchu Ee Kshanam
Nee Jeeva Vaakyame – Velugainadi
Nee Sannidhaaname – Santhosha Gaanamai
Nee Naama Dhyaaname – Siyonu Maargamai
Bhayapadanu Nenika – Nee Prema Saakshiga
Gaanamai – Raagamai
Anudinamu Ninne Aaraadhinthunu
Kalakaalam Neelo Aanandinthunu

2. Koniyaadi Paadanaa – Manasaara Vedanaa
Nee Prema Maatale – Viuvainavi
Enaleni Baatalo – Venuventa Thodugaa
Naayandhu Nee Krupa – Ghanamainadi
Naa Neethi Sooryuda – Nee Prema Sasvatham
Naa Jeeva Yaatralo – Neevega Aashrayam
Nee Paada Sevaye – Naaloni Aasaga
Praanamaa – Jeevamaa
Anudinamu Ninne Aaraadhinthunu
Kalakaalam Neelo Aanandinthunu


[ad_2]

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo