நான் அறியாததும் – Naan Ariyadhadhum

Deal Score+1
Deal Score+1

நான் அறியாததும் – Naan Ariyadhadhum

நான் அறியாததும் எனக்கெட்டாததுமான
பெரிய காரியம் செய்பவர்

உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டேன்
உம்மை புகலிடமாக்கி கொண்டேன்

நீர் எந்தன் கன்மலையானவரே
நீர் எந்தன் துருகமுமானவரே

நீர் எந்தன் கோட்டையுமானவரே
நீர் எந்தன் கேடகமானவரே

நீர் எந்தன் நம்பிக்கியுமானவரே
நீர் எந்தன் பெலமுமானவரே

நீர் எந்தன் மேய்ப்பருமானவரே
நீர் எந்தன் ரட்சிப்புமானவரே

நீர் எந்தன் மீட்பருமானவரே
நீர் எந்தன் அடைக்கலமானவரே

Naan Ariyadhadhum song lyrics in english

Naan Ariyadhadhum Enakettadhadhumana
Periya Kariyam Seybavaar

Ummai Uruthiyaai Pattri Konden
Ummai Pugalidamaakki Konden

Neer Endhan Kanmalaiyanavaray
Neer Endhan Dhurugamumanavaray

Neer Endhan Kottaiyumanavaray
Neer Endhan Kedagamanavaray

Neer Endhan Nambikkiyumanavaray
Neer Endhan Belamumanavaray

Neer Endhan Meipparumanavaray
Neer Endhan Ratchippumanavaray

Neer Endhan Meetparumanavaray
Neer Endhan Adaikkalamanavaray

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo