ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೆ ನೀನು – Nanaa sangeethavee ninu

Deal Score+1
Deal Score+1

ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೆ ನೀನು – Nanaa sangeethavee ninu

ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಉಸಿರೆ ನೀನು,
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೆ ನೀನು ||೨||

ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಸದಾದ ಹಾಡನು ಬರದೆ
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ

ಪಾಪಿ ಆದ ನನ್ನ ನೀನು ಕರುಣಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಿಡೆನು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರಿಸಿ ನಡೆದು ದೇವಾ

Nanaa sangeethavee ninu song lyrics in english

Nanaa sangeethavee ninu
nanaa usire ninuu
nanaa priya yesuve nanaa
hyrudhaya bhadithave ninu
nanaa sangethave ninu

nanaa usiralli ninu
hosadhadha haadanu bharedhe
nanaa thutigalalli nina
vakhayagalanu nudisedhe swamy

Paapi aadha nananu ninu
karunisi rakshisidhe
ninaa padha bidenu swamy
aadharisi neededhu devaa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo