நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே – Neerae periyavar neer oruvarae

Deal Score+2
Deal Score+2

நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே – Neerae periyavar neer oruvarae

நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே பெரியவர்
யோனாவிலும் சாலமோனிலும் நீரே பெரியவர்
நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே பெரியவர்
சர்வத்திலும் சகலத்திலும் நீரே பெரியவர்

மனுஷரைப்பார்க்கிலும் நீரே பெரியவர்
பிரபுக்களைப்பார்க்கிலும் நீர் ஒருவரே பெரியவர்-2
நான் நினைப்பதிலும் ஜெபிப்பதிலும் அதிகமாய் செய்பவர்

1.கஷ்டத்தின் நேரங்களில் நீரே என் துணை
கண்ணீரின் பாதைகளில் நீர் ஒருவரே என் பதில்-2
என் சூழ்நிலையைப்பார்க்கிலும் நீரே பெரியவர்
என் தேவையை பார்க்கிலும் நீர் ஒருவரே பெரியவர்-2
என் உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் நீரே பெரியவர்

2.சீறிடும் புயல்களை நீரே அதட்டுவீர்
கொந்தளிக்கும் கடல்களை நீர் ஒருவரே அடக்குவீர்-2
யுத்தங்கள் செய்வதில் நீரே வல்லவர்
அற்புதம் செய்வதில் நீர் ஒருவரே சிறந்தவர்-2
என் மரணத்திலும் ஜீவனிலும் நீரே பெரியவர்

Neerae periyavar neer oruvarae song lyrics in english

Neerae periyavar neer oruvarae periyavar
yonavilum salamonilum neerae periyavar
neerae periyavar neer oruvarae periyavar
sarvattilum sakalathilum neerae periyavar

Manusaraipparkkilum neerae periyavar
prabhukkalaipparkkilum neer oruvarae periyavar-2
naan ninaippathilum jepippathilum athigamaai seipavar

1.Kastathin nerangalil neerae en thunai
kanneerin paathaigalil neer oruvarae en bathil-2
en suzhnilaiyaipparkkilum neerar periyavar
en thevaiyai parkkilum neer oruvarae periyavar-2
en uyarvilum thalvinilum neerae periyavar

2.Seeridum puyalkalai neerae athattuveer
konthazhikkum kadalkalai neer oruvarae adakkuveer-2
yuttangal seyvathil neerae vallavar
arputham seyvathil neer oruvarae siranthavar-2
en maranathilum jeevanilum neerae periyavar

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo