ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ – Njan Yogyanalla Yeshuve | Reji Narayanan | Abijith Kollam | Malayalam Christian Devotional Songs

ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ – Njan Yogyanalla Yeshuve | Reji Narayanan | Abijith Kollam | Malayalam Christian Devotional Songs

ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ
നിന്‍ സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാന്‍ (2)
എങ്കിലും നീ സ്നേഹിച്ചു
എങ്കിലും നീ മാനിച്ചു (2)

ഇത്ര നല്ല സ്നേഹമേ
നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തും ഞാന്‍ (2)

ഞാന്‍ ദോഷങ്ങള്‍ നിരൂപിച്ചു
ദോഷങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു (2)

എങ്കിലും കനിഞ്ഞു നീ
എങ്കിലും ക്ഷമിച്ചു നീ (2)

ഇത്ര നല്ല സ്നേഹമേ
നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തും ഞാന്‍ (2)

ഞാന്‍ നാട്ടോലിവായ് തീര്‍നിട്ടും
കായ്ച്ചതില്ല സല്‍ ഫലം (2)

എങ്കിലും ഈ കൊമ്പിനെ
തള്ളിയില്ലി ഏഴയെ (2)

ഇത്ര നല്ല സ്നേഹമേ
നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തും ഞാന്‍ (2)

Njan Yogyanalla Yeshuve song lyrics in English

Njan yogyanalla Yeshuve Nin sneham praapippan
Njan yogyanalla Yeshuve Nin nanma praapippan
Enkilum Nei snehichu, Enkilum Nei maanichu
Ithra nalla snehame Nandiyode vazhthum njan

Njan doshamayi niroopichu doshangal pravarthichu
Enkilum kaninju Nei, Enkilum kshamichu Nei
Ithra nalla snehame nandiyode vazhthum njan

Njan naattolivayi theernnittum kaychathilla salbhalam
Enkilum ee kombine thalliyillee ezhaye
Ithra nalla snehame nandiyode vazhthum njan

Njan Yogyanalla Yeshuve | ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ
Lyrics & Music : Reji Narayanan
Singer : Abijith Kollam
Album : Snehanadhan
Content Owner : Manorama Music
Website : http://www.manoramamusic.com
YouTube : http://www.youtube.com/manoramamusic
Facebook : http://www.facebook.com/manoramamusic
Twitter : https://twitter.com/manorama_music
Parent Website : http://www.manoramaonline.com

#NjanYogyanalla #RejiNarayanan #AbijithKollam

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo