பாரக்குருசில்‌ பரலோக – Paara kurusil paraloaga

Deal Score+1
Deal Score+1

பாரக்குருசில்‌ பரலோக – Paara kurusil paraloaga

சரணங்கள்‌

1. பாரக்குருசில்‌ பரலோக இராஜன்‌
பாதகனைப்‌ போல்‌ தொங்குகிறாரே
பார்‌! அவரின்‌ திரு இரத்தம்‌ உன்‌
பாவங்கள்‌ போக்கிடப்‌ பாய்ந்திடுதே

பல்லவி
வந்திடுவாய்‌ இயேசுவண்டை
வருந்தியே அழைக்கிறாரே
வாஞ்சைகள்‌ தீர்ப்பவரே – உன்‌
வாதைகள்‌ நீக்குவாரே

2. இருதயத்தின்‌ பாரம்‌ அறிந்து மெய்யான
இளைப்பாறுதலை அளித்திடுவாரே
இன்னுமென்ன தாமதமோ
இன்றே இரட்சிப்படைய வருவாய்‌ — வந்திடுவாய்‌

3. சிலுவையின்‌ மீதில்‌ சுமந்தனரே உன்‌
சாப ரோகங்கள்‌ தம்‌ சரீரத்தில்‌
சர்வ வல்ல வாக்கை நம்பி
சார்ந்து சுகம்‌ பெறவே வருவாய்‌ — வந்திடுவாய்‌

4. நித்திய வாழ்வு பெற்றிட நீயும்‌
நித்திய ஜீவ ஊற்றண்டை வாராய்‌
நீசனென்று தள்ளாதுன்னை
நீதியின்‌ பாதையில்‌ சேர்த்திடுவார்‌ — வந்திடுவாய்‌

5. இயேசுவின்‌ நாமம்‌ ஊற்றுண்ட தைலம்‌
இன்பம்‌ அவரின்‌ அதரத்தின்‌ மொழிகள்‌
இல்லையே இந்‌ நேசரைப்‌ போல்‌
இகமதில்‌ வேறோர்‌ அன்பருனக்கே — வந்திடுவாய்‌

Paara kurusil paraloaga LYRICS in english


1. Paara kurusil paraloaga raajan
Paadhaganai poala thongugiraaray
Paar! Avarin thiru ratham un
Paavangal poakida paaindhidudhay

Vandhiduvaai Yeisuvandai
Varundhiyay alaikiraaray
Vaanjaigal theerpavaray – un
Vaadhaigal neekuvaaray

2. Irudhayathin paaram arindhu meiyaana
Ilaipaarudhalai alithiduvaaray
Innamumein thaamadhamo
Indray retchipadaiya varuvaai

3. Siluvaiyin meedhil sumandhaaray un
Saaba roagangal tham sareerathil
Sarva valla vaakai nambi
Saarndhu sugam peravay varuvaai

4. Nithiya vaalvu petrida neeyum
Nithiya jeeva ootrandai vaaraai
Neesanendru thallaadhunnai
Needhiyin paadhaiyil seirthiduvaar

5. Yeisuvin naamam ootrunda thailam
Inbam avarin adharathin moligal
Illaiyay in neisarai poal
Igamadhil veiroar anbarunakkay

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo