பனி விழும் இராவினில் -PANIVIZHUM RAVINIL lyrics

Deal Score+7
Deal Score+7

பனி விழும் இராவினில் – PANIVIZHUM RAVINIL lyrics

பனி விழும் இராவினில் கடுங்குளிர் வேளையில்
கன்னிமரி மடியில் …..
விண்ணவர் வாழ்த்திட ஆயர்கள் போற்றிட
இயேசு பிறந்தாரே …
ராஜன் பிறந்தார், நேசர் பிறந்தாரே

மின்னிடும் வானக தாரகையே
தேடிடும் ஞானியர் கண்டிடவே முன்வழி காட்டிச் சென்றதுவே
பாலனைக் கண்டு பணிந்திடவே
மகிழ்ந்தார் , புகழ்ந்தார் மண்ணோரின் ரட்சகரை

மகிமையில் தோன்றிய தவமணியே
மாட்சிமை தேவனின் கண்மணியே
மாந்தர்க்கு மீட்பினை வழங்கிடவே
மானிடனாக உதித்தவரே
பணிவோம் புகழ்வோம் மண்ணோரின் ரட்சகரை

PANIVIZHUM RAVINIL lyrics in English

Pani Vilum Raavinil Kadung kulir Vealaiyil
Kannimari Madiyil
Vinnavar Vaalthida Aayarkal Pottrida
Yesu Pirantharae
Rajan Piranthaar Nesar Pirantharae

Minnidum Vaanaka Thaarakaiyae
Thedidum Gnaniyar Kandidavae Mun Vazhi Katti Sentrathuvae
Paalanai Kandu Paninthidavae
Magilnthaar Pugalnthaar Mannorin Ratchakarai

Magimaiyil Thontriya Thavamaniyae
Maatchimai Devanain Kanmaniyae
Maantharkku Meetpinai Valangidavae
Maanidanaaka Utithavarae
Panivom Pugalvom Mannorin ratchakarai

Pani vilum ravinil  – பனி விழும் ராவினில் 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo