பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள்- Paralogathil Irukinra engal pithave

0
Deal Score+2
Deal Score+2

பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே
உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக
உம்முடைய இராஜ்ஜியம் வருவதாக
இயேசுவைப்போல் நான் ஜெபிக்கிறேன்
உம் சித்தம் செய்ய துடிக்கிறேன்

பரலோகத்தில் உம் சித்தம் செய்யப்படுவது போல
பூமியிலே உம் சித்தம் செய்யப்படுவதாக-2

அன்றாட வேண்டிய ஆகாரம் தாருமே
பிறர் குற்றம் மன்னித்தேன் என்னையும் மன்னியும்-2
சோதனைக்குட்படாமல் தீமையில் இருந்தென்னை-2
இரட்சித்துக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே
இராஜ்ஜியமும் வல்லமையும்
மகிமையும் என்றென்றைக்கும்
உம்முடையதே உம்முடையதே…

பரலோகத்தில் உம் சித்தம் செய்யப்படுவது போல
பூமியிலே உம் சித்தம் செய்யப்படுவதாக-3

பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள்- Paralogathil Irukinra engal pithave

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics are provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password