பொல்லாப் பாவ லோகத்தின் மேல் – Polla Paava Logathin Mael

பொல்லாப் பாவ லோகத்தின் மேல் – Polla Paava Logathin Mael

1. பொல்லாப் பாவ லோகத்தின் மேல்
நல்லான் அன்புகூர்ந்தார்!
எல்லார்க்குமிவ ரீடேற்றம்
நல்கினார் தானமாய்

பல்லவி

ஓ! இதென்ன மா நேசம்!
என் மேற்கொண்ட பாசம்!
வன் குருசில் மீட்பர் மாள
வரச் செய்த நேசம்!

2. நம்பிக்கையாலென் நாதனை
சொந்தமாக்கிக் கொள்வேன்;
அவர் சாவால் மீட்படைந்தேன்
ஆம்! சுத்தமானேன் நான் – ஓ! இதென்ன

3. அன்பு மகிமை பூர்த்தியாய்
அளிக்கும் சுத்தர்க்கு,
நம்ப இயேசு கிறிஸ்துவை
நசியும் உள் தீமை – ஓ! இதென்ன

4. நித்திய மோட்ச ஜீவியம்,
இத்தரை ஆரம்பம்!
நித்தமும் நம்பும் ஆத்துமா
பெற்று வாழும் சத்யம்! – ஓ! இதென்ன

Polla Paava Logathin Mael song lyrics in English 

1.Polla Paava Logathin Mael
Nallaan Anbukoornthaar
Ellarukumiva Reedettam
Nalginaar Thaanamaai

Oh! Ithenna Maa Nesam
En Mearkonda Paasam
Van Kurusil Meetpar Maala
Vara Seitha Neasam

2.Nambikaiyalean Naathanai
Sonthamakki Kolluvean
Avar savaal Meetpadaithen
Aam! Suththamanaean Naan – Oh!

3.Anbu Magimai Poorthiyaai
Alikkum suththarkku
Namba Yesu Kiristhuvai
Nasiyum Ul Theemai – Oh!

4.Niththiya Motcha Jeeviyam
Iththarai Aarambam
Niththamum Nambum Aathuma
Pettru Vaazhum Sathayam – Oh!

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo