ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ – Priya yesuve nanna odeyanes

Deal Score+1
Deal Score+1

ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ – Priya yesuve nanna odeyanes

ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ
ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ (2)

ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವೆನು (2)

ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು (2)

ನನ್ನ ರಾಗಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು (2)

Priya yesuve nanna odeyanes song lyrics in english

Priya yesuve nanna odeyanee
naa baaluve ninagagiye -2

Nanna chinthegalanela ninalli mareyuvenu -2

Nanna karyagalenella ninage arpipenu -2

Nanna ragagalindha ninnanu sthuthisuvenu -2

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo