சக்தியானவா ஜீவநாயகா – sakthiyanava Jeevanayaga

Deal Score-1
Deal Score-1

சக்தியானவா ஜீவநாயகா – sakthiyanava Jeevanayaga

சக்தியானவா ஜீவநாயகா அன்பாலே வாழும் தேவா – 2
ஆதி அந்தமாய் அருள் நீதி உண்மையாய்
என்றென்றும் வாழும் தேவா

1. மக்கள் யாவரும் அன்பில் அக்களிக்க வா
அக்களிக்க வா அன்பில் அக்களிக்க வா
அச்சமின்றியே வாழ்வில் ஒத்துழைக்க வா
ஒத்துழைக்க வா வாழ்வில் ஒத்துழைக்க வா
திக்கனைத்துமே உன்னை எதிரொலிக்க வா
எதிரொலிக்க வா உன்னை எதிரொலிக்கவா
யுத்தம் நீக்கியே அமைதி உதிக்கச் செய்ய வா
உதிக்கச் செய்ய வா அமைதி உதிக்கச் செய்ய வா
பூமி எங்குமே நெஞ்சம் யாவும் தங்கியே
அன்பாலே வாழும் தேவா

2. வறுமை போக்கியே வளமை மகிழ்வளிக்க வா
மகிழ்வளிக்க வா வளமை மகிழ்வளிக்க வா
சமத்துவத்திலே மனித மாண்புயர்த்த வா
மாண்புயர்த்த வா மனித மாண்புயர்த்த வா
ஆணவத்தையே வென்று பணிவையாக்க வா
பணிவையாக்க வா வென்று பணிவையாக்க வா
தாழ்ச்சி கொண்டவர் உள்ளம் ஊக்கம் ஊட்ட வா
ஊக்கம் ஊட்ட வா உள்ளம் ஊக்கம் ஊட்ட வா
நீதி நேர்மையில் என்றும் நாளும் வாழவே
அன்பாலே வாழும் தேவா

sakthiyanava Jeevanayaga song lyrics in English

sakthiyanava Jeeva nayaga anbalae vaalum deva-2
Aathi Anthamai Arul Neethi unmaiyaai
Entrentrum Vaalum deva

1.Makkal yaavrum anbil akkalikka va
Akkalikka va Anbil akkalikka va
atchamintriyae vaalvil oththulaikka va
oththulaikka va vaalvil oththulaikka va
thikkanaithumae unnai ethirolikka va
Ethirolikka va unnai uthikka seiya va
uthikka seiya va amaithi uthikka seiya va
boomi engumae nenjamae yaavum thangiyae
anbalae vaalum deva

2.Varumai pokkiyae valamai magilvalikka va
magilvalikka va valamai magilvalikka va
samathuvaththilae va manitha maanuyartha va
maanupuyartha va mantha maanubuyartha va
aanavaththaiyae ventru paniyayakka va
panivaiyaiakka va ventru panivaiyakka va
thaalchi kondavar ullam ookkam ootta va
ookkam oottava va ullam ookkam oottva
neethi nearmaiyil entrum naalum vaalavae
anbalae vaalum deva

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo