சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம் – Sarva valla naamam Yesuvin naamam song lyrics


சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம்-4
கட்டுகளை அறுத்திடும் நாமம் இதே
தடைகளை தர்த்திடும் நாமம் இதே-2-சர்வ வல்ல

துதியினால் யுத்தம் செய்வோம்
ஜெபத்தினால் யுத்தம் செய்வோம்
அறிக்கையால் யுத்தம் செய்வோம்
இப்படி தான் யுத்தம் செய்வோம்-2

சூழ்நிலைகளை பார்க்கிலும்
என் தேவன் பெரியவர்
பெலவீனங்களை பார்க்கிலும்
என் தேவன் பெரியவர்-2-துதியினால்

சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம்-4
கட்டுகளை அறுத்திடும் நாமம் இதே
தடைகளை தர்த்திடும் நாமம் இதே-2

Sarva valla naamam yesuvin namam-4
Kattukkalai aruththidum naamam ithae
Thadaikalai thakarththidum naamam ithae-2-Sarva valla

Thuthiyinaal yuththam seivom
Jebaththinaal yuththam seivom
Arikkayaal yuththam seivom
Ippadi thaan yuththam seivom-2

Soozhnilaigalai paarkkilum
En Devan periyavar
Pelaveenangalai paarkkilum
En Devan periyavar-2-Thuthiyinal

Sarva valla naamam yesuvin namam-4
Kattukkalai aruththidum naamam ithae
Thadaikalai thakarththidum naamam ithae-2

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo