சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் – Seer Yesu Naathanuku lyrics

BerylNatasha
Deal Score+2
Deal Score+2

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் – Seer Yesu Naathanuku lyrics

பல்லவி

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் – ஆதி
திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்களம்

அனுபல்லவி

பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு
நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு

சரணங்கள்

1.ஆதி சரு வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம்
அகிலப் பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம்
நீதிபரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு
ஓதும் அனுகூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு

2.மானாபி மானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம்
வளர் கலைக் கியானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம்
கானான் நல் தேயனுக்குக் கன்னி மரிசேயனுக்கு
கோனார் சகாயனுக்கு கூறு பெத்த லேயனுக்கு

3.பத்து லட்சணத்தனுக்குச் சுத்தனுக்கு மங்களம்
பரம பதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம்
சத்திய விஸ்தாரனுக்குச் சருவாதி காரனுக்கு
பத்தர் உபகாரனுக்குப் பரம குமாரனுக்கு

Seer Yesu Naathanuku song lyrics in English 

Seer Yesu Nathanukku Jeyamangalam – Aathi
Thiriyega Naathanukku Subamangalm

Paarearu Neethanukku Parama porpaathanukku
Nearearu Pothanukku Niththiya Sangeethanukku

1.Aathi Saruveasanukku Eesanukku Mangalam
Akila Pirakaasanukku Neasanukku Mangalam
Neethi Paran Paalanukku Niththiya Gunaalanukku
Oothum Anukoolanukku Uyar Manuvealanukku

2.Maanaabi Maananukku Vaananukku Mangalam
Valar Kalai kiyaananukku Gnananukku Mangalam
Kaanaan Nal Theayanukku Kanni Mariseayanukku
Konaar Sahaayanukku Kooru Peththa Leayanukku

3.Paththu Latchanaththanukku Suththanukku Mangalam
Parama Paththanukku Niththanukku Mangalam
Saththiya Visthaaranukku Saruvaathi Kaaranukku
Bakthar Ubakaaranukku Parama Kumaaranukku

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo