నీ కృప లేనిది ఏం అవుదునో – Nee Krupa Leneedhi Em Avudhuno

Deal Score+2
Deal Score+2

నీ కృప లేనిది ఏం అవుదునో – Nee Krupa Leneedhi Em Avudhuno

నీ కృప లేనిది ఏం అవుదునో
నీ దయ లేనిది ఏం అవుదునో ||2||
నీ కృప లోనే బ్రతికించినావు
నీ దయ చేతే నన్ను నడిపినావు ||2||

1.ఎవరు లేని ఒంటరి వాడను
గాలికి నేను తిరుగుచున్నాను. ||2||
నా తోడుగా నిలిచావయ్యా
నీ ప్రేమతో పిలిచావయ్యా ||2|| ( నీ కృప)

2.ఏ దరి కానక తిరుగుచున్నాను
నా దరి చేరి నన్ను ఆదరించావు ||2||
నీ స్నేహమే కావాలయ్య
నీ నీడలో బ్రతకాలయ్య ||2|| (నీ కృప)

3.యోగ్యత లేని వాడను నేను
యోగ్యత తోనే నన్ను పిలిచినావు||2||
నీ తోనే నడవాలయ్య
సీయోనే నా ప్రయణము ||2|| (నీ కృప)

Nee Krupa Leneedhi Em Avudhuno song lyrics in english

Nee Krupa Leneedhi Em Avudhuno
Nee Daya Leneedhi Em Avudhuno
Nee Krupalone Bratikinchinavu
Nee Daya Chetha Nanu Nadipnavu

1.Evaru Leni Ontari Vadanu
Galiki Nenu Thiruguchunanu
Naa Thoduga Nilichavayya
Nee Prematho Pilichavayya

2.Edarikanaka Thiruguchunanu
Naa Dari Cheri Nanu Aadarinchavu
Nee Snehame Kavalayya
Nee Needalo Brathakalayya

3.Yogyatha Leni Vadanu Nenu
Yogyathathone Nanu Pilichinavu
Nee Thone Nadavalayya
Siyone Naa Prayanam

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo