సృష్టికర్తవు రక్షణకర్తవు – Srustikartavu Rakshanakartavu

Deal Score0
Deal Score0

సృష్టికర్తవు రక్షణకర్తవు – Srustikartavu Rakshanakartavu

సృష్టికర్తవు రక్షణకర్తవు
ఆధరణకర్తవు త్రీయేక దేవుడా

యెహోవా యేసయ్య
పరిశుద్ధాత్ముడా ఏకైక దేవుడా

1. సర్వసృష్టిని చేసి – మనిషికి నీ రూపమునిచ్చి
జీవాత్మను ఊది – జీవమునిచ్చితివి
కరుణావాత్సల్యుడా – కృపాకనికరుడా
దయాదాక్షిణ్యుడా – దేవాది దేవుడా

2. మానవాళి రక్షణకు – పరమునుండి దిగి వచ్చి
రక్తము చిందించి – ప్రాణము పెట్టితివి
పునరుత్థానుడా – రానైయున్నవాడా
ప్రభువుల ప్రభువా – రాజుల రాజా

3. నూతన జన్మనిచ్చి – సర్వసత్యముకు నడిపించి
కృపావరములతో నింపి – ఆత్మ ఫలమునిచ్చి
అభిషేకించువాడా – ఆత్మతో నింపువాడా
సత్యస్వరూపుడా – మహిమాస్వరూపుడా

Srustikartavu Rakshanakartavu song lyrics in english

Srustikartavu – Rakshanakartavu
Aadaranakartavu -Triyeka Devudaa

Yehova – Yesayya
Parishudhatmuda – Yekaika Devudaa

1. Sarvasrustini chesi – manishiki nee roopamunichi
Jeevaatmanu oodi – jeevamunichitivi
Karunaavaatsalyudaa – krupaakanikarudaa
DayaaDakshinyudaa – Devaadidevudaa

2. Maanaavaali rakshanaku – paramu nundi digi vachi
Raktamunu chindinchi – praanam pettitivi
Punarudhanudaa – raanaiyunnavaadaa
Prabhuvula prabhuvaa – raajula raajaa

3. Nootana janmanichi – sarvasatyamuku nadipinchi
Krupaavaramulato nimpi – aatma phalamunichi
Abhishekinchuvadaa – aatmato nimpuvaadaa
Satyaswaroopudaa – mahima swaroopudaa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo