ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை -sthothiram seyvaenae ratchakanai

0
Yazhini
Deal Score+8
Deal Score+8

ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை
பாத்திரமாக இம்மாத்திரம் கருணை வைத்த
பாத்திரனை யூத கோத்திரனை -என்றும்

அன்னை மரிசுதனை
புல்மீது அமிழ்ந்துக் கழுதவனை
முன்னணை மீதுற்ற சின்னக் குமாரனை
முன்னுரை நூற்படி இந்நிலத்துற்றோனை

கந்தை பொதிந்தவனை
வானோர்களும் வந்தடி பணிபவனை
மந்தையர்கானந்த மாட்சியளித் தோனை
வான பரன் என்னும் ஞான குருவானை

செம்பொன்னுருவானைத்
தேசிகர்கள் தேடும் குரவானை
அம்பரமேவிய உம்பர் கணத்தோடு
அன்பு பெற நின்று பைம்பொன் மலர் துவி

 

sthothiram seyvaenae ratchakanai
paathiramaaga immaathiram karunnai vaitha
paathiranai yoodha kothiranai -entum

annai marisuthanai
pulmeethu amizhunth kazhuthavanai
munnannai meethuttra sinna kumaaranai
munnurai noorpadi innilathutornai

kanthai pothinthavanai
vaanorkalum vanthadi pannipavanai
manthaiyarkanantha maatchiyazhith thonai
vaana paran ennum gnana kuruvanai

semponnuruvanai
thaesikarkal thedum kuravaanai
amparamaeviya umpar kanathodu
anpu pera nintu paimpon malar thuvi

ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே… | Cover | Yazhini | Golden Hits Vol-2 |Traditional Song | Gnani

 

பின்பு, தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார்.

And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 18

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password