சுகம் அளிப்பவரே – Sugamalipavarae

Deal Score0
Deal Score0

சுகம் அளிப்பவரே – Sugamalipavarae

சுகம் அளிப்பவரே
கருணை உள்ளவரே
என் கரத்தை பிடித்து நடத்துபவரே
நீர் அதிசயமானவரே
என்னை ஆளுகை செய்பவரே
என் வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரம் நீர்தானே


ஆராதனை என் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆராதனை என் அன்பர் ஒருவருக்கே

மேன்மையானவரே
மனம் இறங்குபவரே
என் விண்ணப்பத்திற்கு செவி சாய்பவரே
நீர் வாக்கு மாறாதவரே
நீர் வல்லமை உள்ளவரே
என் காரியங்களை வாய்க்க செய்பவரே

ஆராதனை என் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆராதனை என் அன்பர் ஒருவருக்கே

உண்மையுள்ளவரே
உறுதியாய் இருப்பவரே
என் சார்பில் யுத்தம் செய்பவரே
நீர் ஒப்பற்றவரே
நீர் ஒளியாய் இருப்பவரே
என் எல்லா தீங்கிற்கும் விலக்கிக் காப்பவரே

ஆராதனை என் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆராதனை என் அன்பர் ஒருவருக்கே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
நீர் ஒருவர் பாத்திரரே
என் பாவங்கள் அனைத்தையும் சுத்திகரித்தீரே
நீர் பராக்கிரமம் நிறைந்தவரே
எந்தன் பாதுகாவலரே
என்னை வாழ வைக்கும் அற்புதர் இயேசுவே

ஆராதனை என் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆராதனை என் அன்பர் ஒருவருக்கே

சுகம் அளிப்பவரே
மேன்மையானவரே
உண்மை உள்ளவரே
எங்கள் அதிசயமானவரே

ஆராதனை என் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆராதனை என் அன்பர் ஒருவருக்கே

Sugamalipavarae song lyrics in english

1.Sugamalipavarae
Karunaiullavarae
Yen Karathai pidithu nadathubavarae
Ne’er Adhisayamaanavarae
Ennai Aalugai seibavarae
Yen vaazhkayin asthibaram neer thaanae

Cho: Aarathanai
Yen YESU Rajanukae
Aarathanai
Yen Anbar oruvarukae

2.Maenmaiyaanavarae
Manamirangubavarae
En vinnapathirku sevi saaipavarae
Ne’er Vaakumaaradhvarae
Ne’er Vallamaiyullavarae
En kaariyangalai vaaika seibavarae.

Cho:Aarathanai
Yen YESU Rajanukae
Aarathanai
Yen Anbar oruvarukae

3.Unmaiyullavarae
Urudhiyai irupavarae
En Saarbil yutham seibavarae
Ne’er Oppatravarae
Ne’er Oliyaai irupavarae
En ella theengirkum vilakki kaapavarae

4. Parisuthar parisutharae
Ne’er oruvar Paathirarae
En paavangal anaithaiyum suthigaritheerae
Ne’er Parakiramam niraindhavarae
Endhan Paadhukavalarae
Ennai vaazhavaikum arpudhar Yesuvae

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo