ఈ తెగులు నుండి మమ్ములను – Ee thegulu nundi mammulanu

Deal Score+1
Deal Score+1

ఈ తెగులు నుండి మమ్ములను – Ee thegulu nundi mammulanu

ఈ తెగులు నుండి మమ్ములను తప్పించు యేసయ్య
ఈ కీడు నుండి మమ్ములను విడిపించు యేసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

మొధటి వచనము 1:
నీ ప్రజలను విడిపించుట కొరకే
మొషేను దర్షిచినావు
చీకటి లొ ఉన్న నీ జనమునకై
గొషేను లొ బద్రపరచినావు

తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య
తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

వచనము 2:
మత్స్యములొ నుండి ప్రర్దించగా
యొనాను బ్రతికించినవు
నీ ప్రజల కన్నీలను తుడచి
నీవే నీజదెవుడవైనవు

తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య
తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

Ee thegulu nundi mammulanu song lyrics in english

Thappinchu yesaiah – Telugu Christian Song

Ee thegulu nundi mammulanu thapinchu yesaiah
Ee keedu nundi mammulanu vedipinchu yesaiah
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Verse 1

Nee prajalanu vidipinchuta korake
Moshenu darshichinavu
Chekati lo unna nee janamunukai
Goshenu lo badraparachinavu

Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah(2)
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Verse 2

Mathsyamulo nundi pradinchaga
Yonanu brathikinchinavu
Ne prajala kannilanu thudachi
Neeve nijadevudavai navu
Mathsyamulo nundi pradinchaga
Yonanu brathikinchinavu
Ne prajala kannilanu thudachi
Neeve nijadevudavai navu

Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah
Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah

Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Bridge:
Mammu nimpupayya …
Krupachupumayya…..
Nee athmatho Oooh oooo
Mammu nimpumayya
Yesayaaaa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo