தருணம் இதில் அருள் செய் – Tharunam Ithil Arul Sei Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

தருணம் இதில் அருள் செய் – Tharunam Ithil Arul Sei Lyrics

பல்லவி

தருணம் இதில் அருள் செய், யேசுபரனே, பாவச் சுமையானது
தாங்க ஏழையாலே அரி தேங்கல் உற லானேன்

அனுபல்லவி

மரண மதின் உரமே ஒழித்தலகைத் திறம் அறவே செய்து,
வதையே விளைத்திடு தீவினை சிதைய வகை புரி, பரனே. – தருணம்

சரணங்கள்

1. உலகர் உறு பவமானதைத் தலைமேல் சுமந்த ததனை அற
ஒழிக்க, நண்பர் செழிக்க, வனம் தெளிக்க வந்த பரம் பொருளே,
பல காலம் இத் தலமே ஒரு நிலையே எனப் புலமீ துன்னிப்
பாழில் அழி ஏழை தனை ஆளவே இவ்வேளை வர. – தருணம்

2. வருத்த முடன் அகப் பாரமே தரித்தோர் தமை, விருப்போடு நீர்
வாரும், எனைச்சேரும், என்ற சீரை அறிந்தே ஏழையேன்;
திருத்தமுடன் எனைக்காத்து, நற்கருத்தை அளித்திருத்த அருள்
செய்ய, நானும் உய்யக் கருணை பெய்யக் கெஞ்சினேன், ஐயனே. – தருணம்

Tharunam Ithil Arul Sei Lyrics in English

Tharunam Ithil Arul Sei
Yesu Paranae
Paava sumaiyaanathu
Thaanga Yealaiyaalae
Ari Thengal Uralaanaean

Marana Mathin Uramae Oliththalagai Thiram Aravae Seithu
Vathaiyae Vilaiththidu Theevinai Sithaiya Vagai Puri Paranae

1.Ulagar Uru Pavamaanathai Thalai Mael Sumanthathnaai Ara
Olikka Nanbar Selikka Vanam Thealikka Vantha Param Porulae
Pala Kaalam Ith Thalamae Oru Nilaiyae Ena Pulamee Thunni
Paazhil Azhi Yeazhai Thanai Aalavae Evvealai Vara

2.Varuththamudan Aga Paaramae Thariththor Thamai Virppopodu Neer
Vaarum Enai searum Entra Seerai Arinthae Yealaiyean
Thiruththamudan Enaikaaththu Narkaruththai Aliththiruththa Arul
Seiya Naanum Uiyya Karunai Peiyya Kenjinean Aiyanae

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo