திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் – Thirimudhal Kirubaasananae Saranam

Yazhini
Deal Score+3
Deal Score+3

திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் – Thirimudhal Kirubaasananae Saranam

1. திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம்!
ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம்!
தினம் அனுதினம் சரணம் கடாட்சி!
தினம் அனுதினம் சரணம் – சருவேசா!

2. நலம் வளர் ஏக திரித்துவா சரணம்!
நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா சரணம்!
நம்பினேன் இது தருணம் தருணம்
நம்பினேன் தினம் சரணம் – சருவேசா!

3. அருவுருவே அருளரசே சரணம்!
அன்று மின்று மென்றும் உள்ளாய் சரணம்
அதிகுணனே தருணம் கிரணமொளிர்
அருள் வடிவே சரணம் – சருவேசா!

4. உலகிட மேவிய உனதா சரணம்!
ஓர் கிருபாசன ஒளியே சரணம்!
ஒளி அருள்வாய் தருணம் மனுவோர்க்கு
உத்தமனே சரணம் – சருவேசா.

5.நித்திய தோத்திர நிமலா, சரணம்!
நிதி இஸ்ரவேலரின் அதிபதி, சரணம்!
நாதா, இது தருணம் – கிருபைக்கொரு
ஆதாரா, சரணம்; – சருவேசா!

Thirimudhal Kirubaasananae Saranam Lyrics in English 

1.Thirimudhal Kirupaasananae Saranam!
Jega dhala Ratchaka Devaa Saranam!
Dhinam Anudhinam Saranam Kadaatchi!
Dhinam Anudhinam Saranam – Saruvaesaa!

2. Nalam Valar Yega Thiriththuvaa Saranam!
Namaskari Umbarkal Naadhaa Saranam!
Nambinaen Ithu Tharunam Tharunam
Nambinaen Dhinam Saranam – Saruvaesaa!

3. Aruvuruvae Arularase Saranam!
Andru Mindru Mentrum Ullaay Saranam
Adhigunanae Tharunam Kiranamolir
Arul Vadivae Saranam – Saruvaesaa!

4. Ulagida Meviya Unadhaa Saranam!
Or Kirubaasana Oliyae Saranam!
Oli Arulvaai Tharunam Manuvorkku
Uththamanae Saranam – Saruvaesaa!

5.Niththiya Thothira Nimala Saranam!
Nithi Isravealarin Athipathi Saranam!
Naatha Ithu Tharunam Kirubaikoru
Aathaara Saranam – Saruvaesaa!


1. திரிமுதல் கிருபா சனனே சரணம்!
ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம்!
தினம் அனு தினம் சரணம் கடாட்சி!
தினம் அனு தினம் சரணம் – சருவேசா!

2. நலம் வளர் ஏக திரித்துவா சரணம்!
நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா சரணம்!
நம்பினேன் இது தருணம் தருணம்
நம்பினேன் தினம் சரணம் – சருவேசா!

3. ஏதமில் துல்லிப ஞானா சரணம்!
எழில் கருணை குரு வானாய் சரணம்!
இடர் தொலை தருள் தருணம் பிராதப
என் பரனே சரணம் – சருவேசா!

4. உலக நடுவிடமெழு உனதா சரணம்!
ஓர் கிருபாசன ஒளியே சரணம்!
ஒளி அருள்வாய் தருணம் மனுவோர்க்கு
உத்தமனே சரணம் – சருவேசா.

5.நித்திய தோத்திர நிமலா, சரணம்!
நிதி இஸ்ரவேலரின் அதிபதி, சரணம்!
நாதா, இது தருணம் – கிருபைக்கோர்
ஆதாரா, சரணம்; – சருவேசா!

1.Thirimudhal Kirupaasananae Saranam!
Jega dhala Ratchaka Devaa Saranam!
Dhinam Anudhinam Saranam Kadaatchi!
Dhinam Anudhinam Saranam – Saruvaesaa!

2. Nalam Valar Yega Thiriththuvaa Saranam!
Namaskari Umbarkal Naadhaa Saranam!
Nambinaen Ithu Tharunam Tharunam
Nambinaen Dhinam Saranam – Saruvaesaa!

3. Yethamil Thulliba Saranam!
Ezhil Karunai Guruvaanai Saranam
Idar Tholai Tharul Tharunam Pirathaba
En Paranae Saranam – Saruvaesaa!

4. Ulaga NaduvidaiMelu Unadhaa Saranam!
Or Kirubaasana Oliyae Saranam!
Oli Arulvaai Tharunam Manuvorkku
Uththamanae Saranam – Saruvaesaa!

5.Niththiya Thothira Nimala Saranam!
Nithi Isravealarin Athipathi Saranam!
Naatha Ithu Tharunam Kirubaikoar
Aathaara Saranam – Saruvaesaa!


ஆனாலும், தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியைக்குறித்து, தேவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதைப் புசிக்கவும் அதைத் தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றாள்.

https://www.instagram.com/p/BQ-SueNAuYI/

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo