உம் கிருபையின் உச்சமே நான் – Um Kirubaiyin Uchchamay Naan

Deal Score+2
Deal Score+2

உம் கிருபையின் உச்சமே நான் – Um Kirubaiyin Uchchamay Naan

உம் கிருபையின் உச்சமே நான்
(உம் கிருபையின் உச்சமே நான்
அன்பை அளவின்றி பொழிந்தீரே) x 2
(அருகதை இல்லாத என்னை) x 2
(அள்ளியெடுத்து உச்சி முகர்ந்தீரே) x 2

(அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
எனக்கு எல்லாமுமே நீர் தானப்பா) x 2
(உம் அன்பு தான் எனக்கு வேண்டுமே
அது ஒன்று மட்டும் எனக்கு போதுமே) x 2

1. (வாழ்வின் நெருக்கத்தினில் மாத்திரமே நான் நாடினேன்
மனதுருக்கத்திலே மிகுதியான என் தேவனை) x 2
(அங்கே, இங்கே, எங்கே என்று நான் தேடினேன்) x 2
என் இதய கதவை தட்டி நின்ற என் இயேசுவை
என் இயேசுவை

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
எனக்கு எல்லாமுமே நீர் தானப்பா
உம் அன்பு தான் எனக்கு வேண்டுமே
அது ஒன்று மட்டும் எனக்கு போதுமே

2. (மழையின் வருடலிலே வெளிப்படுமே மண் வாசனை
உம் வருடலிலே சுகந்தமாகும் என் வாழ்க்கையே) x 2
(கண்ணீர் சிந்தி நிற்கும் பாவி என் மீதிலே) x 2
உம் கருணை மழையின் ஒரு சொட்டு நீர் போதுமே…நீர் போதுமே

உம் கிருபையின் உச்சமே நான்
அன்பை அளவின்றி பொழிந்தீரே
(அருகதை இல்லாத என்னை) x 2
(அள்ளியெடுத்து உச்சி முகர்ந்தீரே) x 2

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
எனக்கு எல்லாமுமே நீர் தானப்பா
உம் அன்பு தான் எனக்கு வேண்டுமே
(அது ஒன்று மட்டும் எனக்கு போதுமே) x 2

வனாந்தரமும் இந்த லீபனோனும் தொடங்கி ஐபிராத்து நதியான பெரிய நதிமட்டுமுள்ள ஏத்தியரின் தேசம் அனைத்தும், சூரியன் அஸ்தமிக்கிற திசையான பெரிய சமுத்திரம்வரைக்கும் உங்கள் எல்லையாயிருக்கும்.

From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.

Joshua : யோசுவா 1 : 4

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo