உமக்காகவே பலன் கொடுக்க – Umakakavae Balan Kodukka

Deal Score+1
Deal Score+1

உமக்காகவே பலன் கொடுக்க – Umakakavae Balan Kodukka

Lyrics:-
உமக்காகவே பலன் கொடுக்க
விதைக்கப்பட்ட விதைகள் நாங்கள் – 2

நீ வழியின் விதையோ, கற்பாறையின் விதையோ
நீ முள்ளின் விதையோ, நல்ல நிலத்தின் விதையோ – 2 நான் அவருக்காய் பலன் தரும் விதையே
என் இயேசுவுக்காய் பலன் தரும் விதையே – 2

1. வழியருகே விதைக்கப்பட்டோம்,
வசனத்தைக் கேள்விப்பட்டோம்
சாத்தானுக்கு செவிகொடுத்து,
வசனத்தில் விலகிப்போனோம். – 2

நீ வழியின் விதையே, உன்னில் பலனில்லையே -4 – நான்
நீ அவருக்காய் பலன் தரவில்லையே,
என் இயேசுவுக்காய் பலன் தரவில்லையே -2

2. பாறையிலே விதைக்கப்பட்டோம்,
சந்தோசமாய் வசனத்தை ஏற்றோம்,
கொஞ்சக்காலம் நிலைத்திருந்து,
பின்னாலே பின்வாங்கிப்போனோம்- 2

நீ பாறையின் விதையே, உன்னில் பலனில்லையே -4
நீ அவருக்காய் பலன் தரவில்லையே,
என் இயேசுவுக்காய் பலன் தரவில்லையே -2

3. முள்ளின்மேல் விதைக்கப்பட்டோம்,
வசனத்தைக் கேட்டுக்கொண்டோம்
உலகக்கவலை ஐசுவர்யத்தின்,
மயக்கத்தால் பலனற்றுப்போனோம்.-2

நீ முள்ளின் விதையே,உன்னில் பலனில்லையே -4
நீ அவருக்காய் பலன் தரவில்லையே,
என் இயேசுவுக்காய் பலன் தரவில்லையே -2

4. நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டோம்,
வசனத்தைக்கேட்டு உணர்ந்தோம்,
இதயத்தில் காத்துகொண்டு,
பலமடங்காய் பலன் கொடுப்போம். – 2

நல்ல நிலத்தின் விதையே, நான் பலன் தருவேனே – 4
நான் முப்பதும் அருபதும் நூறாய் பலன் தருவேன் – 4

உமக்காகவே பலன் கொடுக்க
விதைக்கப்பட்ட விதைகள் நாங்கள் – 2

நல்ல நிலத்தின் விதை |Vithai | Jenitha | Brightson | Jebakani | New Tamil Christian Songs 2021.

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/687701428098738

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo