வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும் – Varum engal vazhvinai paarum

Deal Score+1
Deal Score+1

வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும் – Varum engal vazhvinai paarum

வாரும் எங்கள் வாழ்வினை பாரும்
தாரும் இன்று விடுதலை தாரும்
உம் அன்பின் ஆழம் அகலம் சுவைத்தே
இவ்வாழ்வில் பாக்கியம் பெற்றிடவே

பாவத்தினின்று விடுதலை நீர்
சாபத்தினின்று விடுதலை நீர்
பேயின் பிடியினில் விடுதலை நீர்
நோயின் வலியினால் விடுதலை நீர்

சிறை பட்டோருக்கு விடுதலை நீர்
சிறுமையுற்றோர்க்கு விடுதலை நீர்
ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு விடுதலை நீர்
உரிமையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்

தாழ்மையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
ஏழ்மையுற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
பெலன் அற்றோருக்கு விடுதலை நீர்
ரட்சிப்பற்றோருக்கு விடுதலை நீர்

சோதனை நாட்களில் விடுதலை நீர்
வேதனை நாட்களில் விடுதலை நீர்
முந்தைய நாட்களில் விடுதலை நீர்
வாரும் காலங்களில் விடுதலை நீர்

Varum engal vazhvinai paarum song lyrics in English 

 

Varum, engal vazhvinai paarum
Tharum, indru vidudhalai tharum
Um anbin aalam agalam suvaithey
Ivvazhvil bakiyam petridavey

Pavathinindru vidudhalai neer
Saabathinindru vidudhalai neer
Peiyin pidiyinil vidudhalai neer
Noyin valiyinil vidudhalai neer

Sirai pattoruku vidudhalai neer
Sirumaiyutroruku vidudhalai neer
Odukapatoruku vidudhalai neer
Urimaiyutroruku vidudhalai neer

Thazhmaiyutroruku vidudhalai neer
Ezhmaiyutroruku vidudhalai neer
Belan attroruku vidudhalai neer
Ratchipatroruku vidudhalai neer

Sodhanai natkalil vidudhalai neer
Vedhanai natkalil vidudhalai neer
Mundhaya natkalil vidudhalai neer
Varum kalangalil vidudhalai neer

Lyrics and Tune – Dr. Y. Livingstone
Music – L. Melvin
Song – Ecumenical Christian Choir
Artist – Mrs. Eben, Mrs. Sheela, Mrs. Jeyarani, Mrs. Renuka, Dr. Chellarani, Mrs. Elizabeth, Mrs. Pauline.
Concept – Dr. Quartzita Melofer. M
Director of Photography – Franklin Samson. R

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo