వేకువనే లేచేదను నీ తలాంతులతో నీ – Vekuvaney lechedhan

Deal Score+1
Deal Score+1

వేకువనే లేచేదను నీ తలాంతులతో నీ – Vekuvaney lechedhan

పల్లవి: వేకువనే లేచేదను నీ తలాంతులతో నీ వరాలతో….
ఘనపరచేదను దేవా నా పయనం కొనసాగింతును…”2″

నా ప్రియుడవు నీవయ్యా.. నా ప్రాణము నీవయ్యా…
తల్లి గర్భమందున నన్ను పిలిచిన తండ్రివి

జన్మించేదను నీ రక్తములో…
నా జీవము నీవే… నా సర్వము నీవే…

చరణం: ఎన్నో మేలులతో నింపవయ్యా..
నన్నే వెతకి వచ్చావయ్యా…

మనసు లోనికి నింపవయ్యా..
ప్రేమ పూర్ణుడా విశ్వనాధుడా…

ప్రభువా నేను నిన్ను చూచెద…
రాజ్యములో నీతో గడిపేద…

అనుదినము మహిమ పరిచేదా..
నిన్ను కోరి నిన్ను చేరి..

నా హృదయములో స్తుతులు నింపేదనూ…
పడేదను స్వరముతో…

నా వేదన బాధలను తొలగించి…
నిన్ను చుచెద మనసుతో..

నాకై రావా దేవా….
నా జీవము నీవే… నా సర్వం నీవే..

జీవం నీవయ్య.. ప్రాణం నీవయ్యా ..
సర్వమూ అంతయూ నీవే…”2″

చరణం: ఎన్నో మారులు తప్పిపోతిని
అయినను నను క్షమియించితివి …

ప్రేమతో నన్ను విముక్తి పరచి …
ఆలకించి చేర్చుకుంటివి…

పాద సన్నిధి నే కోరితి….
ధన్యుడను నేను అయితిని….
రక్షించితీవి సముద్రము నుండి… నీవే దేవా వెలుగైన వాడ…

” నా హృదయములో “
” నా జీవము నీవే…”
“జీవం నీవయ్యా…”

Vekuvaney lechedhan song lyrics in english

Vekuvaney lechedhanu Ni thanlanthulatho ni varalatho

Ganaparichedhanu Deva
na payanamu konasaginthunu

Na priyudavu neevayya
Na pranamu neevayya

Thalli Garbhamandhuna nannu pilichina thandrivi
Janminchedhanu ni rakthamu lo

Ooh ooh oo ooh oo oo
Na jeevamu neevey

Ooh ooh oo ooh oo oo
Na sarvamu neevey

Enno melulatho nimpavayya
Nanne vethaki Vachavayya
Manasuloniki Nimpavaya
premapoornuda vishwanadhuda

Prbhuva nenu ninu chuchedha
Rajyamulo nitho Gadipedha
Anudhinamu mahima parichedha ninnu kori ninnu cheri

Na hrudhayamulo sthuthulu nimpedhanu
Padedhanu Swaramuthoo
Na vedhana badhalanu tholginchi ninu
Chuchedha mansuthoo
Nakai Rava Deeva

Oooh oo. Ooh. Ooo oooh

Na jeevamu neeve sarvamu neeve

Jeevam. Nivvayya
Pranam Nivvayya
Sarvamu anthayu neeve


Enno maralu thapipothini
Ayinanu nannu Shaminchithivi
Premantho nanu vimukthiparachi
Alakinchi cherchukuntivi

padha sannidhi nee korithi
Dhanyudanu nenu aithini
Rakshinchithivi samudhramu nundi
Neeve deva Veluginavada

Na hrudhayamulo sthuthulu nimpedhanu
Padedhanu Swaramuthoo
Na vedhana badhalanu tholginchi ninu
Chuchedha mansuthoo
Nakai Rava Deeva

Oooh oo. Ooh. Ooo oooh

Na jeevamu neeve sarvamu neeve

Jeevam. Nivvayya
Pranam Nivvayya
Sarvamu anthayu Neve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo