இயேசுவின் நற்கந்தம் – We are the aroma

Deal Score+1
Deal Score+1

இயேசுவின் நற்கந்தம் – We are the aroma

We are the aroma, aroma, aroma of Christ
We were saved and redeemed-by Christ
By His calvary love and the blood He shed
We are pleasing aroma to God

இயேசுவின் நற்கந்தம், நற்கந்தம், நற்கந்தம் நாமே
நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டோம்
அவர் கல்வாரி அன்பாலும் இரத்தத்தாலும்
நாம் சுகந்த வாசனையானோம்

Yesuvin Narkantham song lyrics in English

Yesuvin Narkantham Narkantham Narkantham naamae
Naam Viduthalai pettrukondom
Avar kalvaari Anbaalum Raththathalum
Naam Sungantha Vaasanaiyanom

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo