అడవి చెట్ల నడుమ – Adavi Chetla Naduma song lyrics

అడవి చెట్ల నడుమ – Adavi Chetla Naduma song lyrics

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు (2)
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను (2)

షారోను రోజా ఆయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు (2) ||కీర్తింతున్||

పరిమళ తైలం నీ నామం
దాని వాసన వ్యాపించెగా
నింద శ్రమ సంకటంలో
నను సుగంధముగా చేయున్ (2) ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి (2) ||కీర్తింతున్||

నా త్రోవకు దీపం నీవే
నా బ్రతుకుకు జీవం నీవే
నా సేవకు బలము నీవే
నా ఆత్మకాదరణ నీవే (2) ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత (2) ||కీర్తింతున్||

నీవు నా దాసుడవనియు
ఏర్పరచుకొంటినని
నేనే నీ దేవుడనని
భయపడకు-మని అంటివి (2) ||కీర్తింతున్||

Adavi Chetla Naduma song lyrics in english

Adavi Chetla Naduma
Oka Jaldaru Vruksham Vale
Parishuddula Samaajamulo
Yesu Prajvalinchuchunnaadu (2)
Keerthinthun Naa Prabhuni
Jeeva Kaalamella Prabhu Yesuni
Kruthagnathatho Sthuthinchedanu (2)

Shaaronu Rojaa Aayane
Loya Padmamunu Aayane
Athi Parishudhdhudu Aayane
Padi Velalo Athi Shreshtudu (2) ||Keerthinthun||

Parimala Thailam Nee Naamam
Daani Vaasana Vyaapinchegaa
Ninda Shrama Sankatamulo
Nanu Sugandhamugaa Cheyun (2) ||Keerthinthun||

Manovedana Sahinchaleka
Siluva Vaipu Ne Choodaga
Levanethi Nannethukoni
Bhayapadakumani Antivi (2) ||Keerthinthun||

Naa Throvaku Deepam Neeve
Naa Brathukuku Jeevam Neeve
Naa Sevaku Balamu Neeve
Naa Aathmakaadarana Neeve (2) ||Keerthinthun||

Ghanamaina Naa Prabhuva
Nee Raktha Prabhaavamuna
Naa Hrudayamu Kadigithivi
Neeke Naa Sthuthi Ghanatha (2) ||Keerthinthun||

Neevu Naa Daasudavaniyu
Erparachukontinani
Nene Nee Devudanani
Bhayapadaku-mani Antivi (2) ||Keerthinthun||

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo