Salvation Army Tamil Songs

உம்மையன்றி யாருமில்லையே – Ummaiyantri yaarmillayae

பல்லவி உம்மையன்றி உம்மையன்றி யாருமில்லையே அனுபல்லவி அன்பின் மயமே மா சுத்தி நீதி நிறைவே சரணங்கள் 1. நீரென் ரஷை நீரென் பெந்து நீரென தாசை, நீரென் சொந்த மீட்பரான தென்ன பாக்கியமே – உம் 2. என்றும் எங்கும் இயேசுவே! என்னோடுகூட அன்றிருந்த சக்தி க்ருபையோடு வாழ்வீரே – உம் 3. ஜீவனிலும் நீர் பெரியோர்! மா சந்தோஷமே! பூவில் உமக்கு நிகர் யார்! சாற்றுவாருண்டோ? – உம் 4. மங்களமே என் தனமே! மகிமை …

உம்மையன்றி யாருமில்லையே – Ummaiyantri yaarmillayae Read More »

உம்மண்டை தேவனே -Ummandai Devane

1. உம்மண்டை தேவனே நான் சேரட்டும்சிலுவை சுமந்து நடப்பினும்;என் ஆவல் என்றுமேஉம்மண்டை தேவனே நான் சேர்வதே 2. தாசன் யாக்கோபைப் போல் ராக்காலத்தில்திக்கற்றுக் கல்லின் மேல் நான் துயில்கையில்,எந்தன் கனாவிலேஉம்மண்டை தேவனே இருப்பேனே 3. நீர் என்னை நடத்தும் பாதை எல்லாம்,விண் எட்டும் ஏணிபோல் விளங்குமாம்;தூதர் அழைப்பாரே,உம்மண்டை தேவனே நான் சேரவே 4. விழித்தும் உம்மையே நான் துதிப்பேன்என் துயர்க் கல்லை உம் வீடாக்குவேன்என் துன்பத்தாலுமே,உம்மண்டை தேவனே நான் சேர்வேனே 5. சந்தோஷ சிறகால் வான்கடந்துகோளங்கள் மேலாக …

உம்மண்டை தேவனே -Ummandai Devane Read More »

இன்னம் நீ என்ன செய்கிறாய் – Innam Nee seikiraai

பல்லவி இன்னம் நீ என்ன செய்கிறாய்? குணப்படாமல், தாமதமென்ன? சரணங்கள் 1. உன்னதத்திலிருந்த நாதன் இந்நிலத் தவதரித்து உன்னை மீட்க வந்தாரல்லவோ – ஓ! பாவி – இன்னம் 2. இரட்சண்ய செய்தி கொண்டு தேவதாசர் வந்து நின்று ஓதுகிறார் நீதியைத் தானே – ஓ! பாவி – இன்னம் 3. ஒவ்வொரு நாளும் உன் காதில் இரட்சிப்பின் தொனி தொனிக்க இன்னமும் நீ தாமதிப்பதேன்? – ஓ! பாவி – இன்னம் 4. தோழர்கள் தூஷிப்பாரென்று …

இன்னம் நீ என்ன செய்கிறாய் – Innam Nee seikiraai Read More »

இன்றைக்கே மனந்திரும்புவாய்- Intraike mananthirumpuvaai

பல்லவி இன்றைக்கே மனந்திரும்புவாய் இல்லையானாலும் கெடுவாய் அனுபல்லவி பின்னைக்கென்று நீ பின்னிடுவது பிசாசின் தந்திரப் பேச்சென்றே நினை சரணங்கள் 1. நீதி வெட்டக் கை ஓங்குதே நீடிய சாந்தமோ தாங்குதே, மா தயவோடு பிராண நாதர் வருந்திப் பாவி உன்னை அழைக்கிறார் – இன்றைக்கே 2. நாளைப் பிழைப்பு சாத்தியம் நரக பாடுன் சம்பாத்தியம் ஆவியானவர் கூவியழைக்கும் வேளையிதுவே தட்டாதே – இன்றைக்கே 3. அந்திய காலம் பார்க்கலாம் அதுவரைத் தனம் சேர்க்கலாம் பிந்திப் போகாதெனச் சிந்தை …

இன்றைக்கே மனந்திரும்புவாய்- Intraike mananthirumpuvaai Read More »

இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் அல்லேலூயா- Intru Kiristhu elunthar

1. இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் அல்லேலூயா! மாந்தர் தூதர் சொல்கிறார் அல்லேலூயா! வெற்றி மகிழ் எழுப்பும் அல்லேலூயா! வான் புவியே பாடிடு அல்லேலூயா! 2. மீட்பின் கிரியை தீர்ந்தது அல்லேலூயா! போரில் வெற்றி சிறந்தார் அல்லேலூயா! அந்தகாரம் நீங்கிற்று அல்லேலூயா! சாவின் கூர் ஒடிந்தது அல்லேலூயா! 3. முத்திரை காவல் வீணாச்சே அல்லேலூயா! பாதாளத்தை வென்றாரே அல்லேலூயா! மரணம் ஜெயிக்கலை அல்லேலூயா! திறந்தார் பரதீஸை அல்லேலூயா! 4. மகிமை ராஜன் வாழ்கிறார் அல்லேலூயா! சாவே உந்தன் கூரெங்கே? …

இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் அல்லேலூயா- Intru Kiristhu elunthar Read More »

இன்பலோக யாத்திரையோர்- Inba loga yathiraiyor

1. இன்பலோக யாத்திரையோர் நாம் அங்கே பாவ மில்லையாம்; அங்கே வீரர் ஆர்ப்பரிப்பார் அங்கே கண்ணீ ரில்லையாம் பல்லவி ஜீவ ஆற்றின் கரையில் சந்திப்போம் சந்திப்போம்; ஜீவ ஆற்றின் கரை யோரம், போர் முடிந்ததின் பின்பு 2. நண்பர் நாம் இங்கே பிரிவோம், அன்பரும் சாகுவாரே; ஆனால் திரும்பக் கூடுவோம் ஜீவ ஆற்றின் கரை யோரம் 3. இங்கே யுத்தத்தில் நிலைப்போர் அங்கே கிரீடம் பெறுவார்; இங்கே துன்பங்கள் சகிப்போர், இன்பக் கீதம் பாடுவார்

இன்ப லோகம் ஒன்று உண்டாம்- Inba logam ontru undaam

1. இன்ப லோகம் ஒன்று உண்டாம் ஆ, இன்பம்! பாவம் தொல்லை அங்கில்லையாம் ஆ, இன்பம்! பொன் வீணை! சுந்தர வீடு ஜோதிமயத் தூதர் பாடும் சங்கீத ஓசை அங்குண்டு ஆ, இன்பம்! 2. பொல்லாக் காட்டு மிருகங்கள் அங்கில்லை! சாவு குழி அழிவுகள் அங்கில்லை! எல்லாம் சுத்தம் எல்லாம் நன்மை மீட்பர் இரத்தம் பட்டு உண்மையாய்ச் சீர்ப்படா பாவத் தன்மை அங்கில்லை! 3. பாவிகட்காக மாண்டாரே நம் இயேசு! சாந்தமற்ற நமக்காக மாண்டாரே! பாவமெல்லாம் பறந்திடும் …

இன்ப லோகம் ஒன்று உண்டாம்- Inba logam ontru undaam Read More »

இன்பக் கானானுக்குள் ஏழை செல்ல – Inba Kaananukul Yealai

1. இன்பக் கானானுக்குள் ஏழை செல்ல இயேசுவின் மார்பில் நான் ஆனந்திப்பேன் 2. பரம சுகங்களின் இனிய ரசம் பரம ராஜனோடு பானம் செய்வேன் 3. பரம பிதா எந்தன் கண்ணின்று அழுகையின் கண்ணீரைத் துடைத்திடுவார் 4. சத்துரு சேனைகள் அங்கேயில்லை இயேசுவின் புத்திரர் மாத்திரமே 5. தேவாட்டுக் குட்டியின் திரு மனைவி சிறப்புடனிலங்கிடும் தேசமது 6. கேரூபீன் சேராபீன்கள் பாடிடவே மூப்பரும் சாஷ்டாங்கம் பணிகிறாரே! 7. சொல்லுக்கும் நினைவுக்கும் எட்டிடாதே சொர்க்கலோக நாட்டுக்கோர் இணையில்லையே 8. …

இன்பக் கானானுக்குள் ஏழை செல்ல – Inba Kaananukul Yealai Read More »

இருப்பீராயத்தம் இயேசுவைச் சந்திக்க – Irupeerayutham yesuvai santhika

பல்லவி இருப்பீராயத்தம் இயேசுவைச் சந்திக்க! அனுபல்லவி வருவார் நினையாமலே – திண்ணம் வான்முகில் மீது சீக்கிரம்! சரணங்கள் 1. மண்ணுறும் சகல மாந்தரங் காணவே மன்னனேசுதான் விண்ணரோடுமே மகிமையாகவே தோன்றுவார் – இரு 2. ஊதும் எக்காளம் ஓசையாய்த் தொனிக்கையில் பூதங்கள் பஸ்பமாகி வானமும் பூமியும் வெந்தழிந்து போம் – இரு 3. கர்வங்கொண்டதோர் பாவிகள் யாவரும் கர்த்தனார் வருங்காலத்தினவர் கவலையுற்றதால் அலறுவார் – இரு 4. புத்தியுள்ள ஐங்கன்னிகள் போல் தேவ பத்தனாய்ப் பரிசுத்தனாய் முழுத் …

இருப்பீராயத்தம் இயேசுவைச் சந்திக்க – Irupeerayutham yesuvai santhika Read More »

இரட்சை இயேசுவின் கையில் – Ratchai Yesuvin Kaiyil

1. இரட்சை இயேசுவின் கையில் இரட்சையவர் மார்பில், நிச்சயமா யென் னாத்மா பெற்று என்றுந் தங்கும் கேளிது தூதர் சப்தம்! கீதமாய்ப் பாடுகிறார் மேலோக மாட்சிமையில் மகிழ்ந்து சாற்றுகிறார் பல்லவி இரட்சை இயேசுவின் கையில் இரட்சையர் மார்பில் நிச்சயமா யென் னாத்மா பெற்று என்றுந் தங்கும் 2. இரட்சை இயேசுவின் கையில் அச்சம் எனக்கில்லை, பரீட்சை யாவும் ஜெயம் பாவ மணுகாதே, பயம், சந்தேகம், துக்கம், யாவுமே நீங்கிவிடும்; பாடு இன்னம் சொற்பமே பார் கண்ணீர் அற்பமே …

இரட்சை இயேசுவின் கையில் – Ratchai Yesuvin Kaiyil Read More »

இரட்சிப்பை உயர்த்தி – Ratchipai Uyarthi kooruvom

1. இரட்சிப்பை உயர்த்திக் கூறுவோம் லோகம் நடுங்க நரகாக்கினையைச் சொல்வோம் பாவமடங்க பூர்வகால தேவ தாசர் விஸ்தரித்தாற் போல் மோட்சலோகம் போகு முன்னே பல்லவி செல்வோம் செல்வோம் ஆர்ப்பரிப்புடனே; செய்வோம் செய்வோம் போர் பலத்துடனே நானா ஜாதி பாஷைக்காரர் இரட்சிப்படைய மோட்சலோகம் போகுமுன்னே 2. சேனையாரின் யுத்த சத்தம் பூமியெங்கும் கேள்! மீட்படைந்த பேதைகளின் சாட்சிகளுங் கேள்! முழு லோகத்தையும் வெல்ல இன்னும் கொஞ்சநாள்; மோட்ச லோகம் போகுமுன்னே – செல்வோம் 3. தீதாய்ச் சத்துருக்களென்ன சொன்ன …

இரட்சிப்பை உயர்த்தி – Ratchipai Uyarthi kooruvom Read More »

இரட்சணிய வீரரே ஆர்ப்பரிப்போடு – Ratchaniya veerare Aarparipodu

1. இரட்சணிய வீரரே ஆர்ப்பரிப்போடு, யுத்தவர்க்கங்களை அணிந்து கொண்டு; பேயி னெல்லாச் செய்கைகள் ஒழிந்து விட இரட்சணிய கொடியை உயர்த்துவோம்! பல்லவி ஜெய வீரரே போர் புரிவோம்! ஜெயங் காண போர் புரிவோம்! விசுவாசத்தோடு போர் புரிவோம் இரட்சணிய மூர்த்தி ஜெயந்தருவார் 2. லோக தேக சுகம் வெறுத்துவிட்டு, இரட்சணியத் தலைச்சீரா அணிந்து ஆவியின் பட்டயக் கருக்கால் வெல்வோம்! தேவசகாயத்தால் முன் செல்வொம்! – ஜெய 3. இரட்சணிய வீரரே! நாம் ஒருமித்து இரட்சணிய மூர்த்தி அன்பால் …

இரட்சணிய வீரரே ஆர்ப்பரிப்போடு – Ratchaniya veerare Aarparipodu Read More »